Baza wiedzy

Ściany fundamentowe – konstrukcja oraz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Ściany fundamentowe są bardzo ważnym elementem budynku zarówno pod względem konstrukcji jak i sposobu ochrony przed wodą gruntową jak i opadową. Stanowią one ważny element nośny budynku, którego zadaniem jest przenoszenie obciążeń konstrukcyjnych bezpośrednio na fundamenty to jest płyty czy ławy fundamentowe a następnie na grunt. Są one podstawą całej  konstrukcji budynku a ich solidne wykonanie i ochrona przed wodą dają gwarancję bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom. Ściany fundamentowe projektuje i wykonuje się […]

czytaj więcej

Roboty hydroizolacyjne a XYPEX – warunki prowadzenia robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych roboty hydroizolacyjne, czyli roboty budowlane polegające na wykonaniu powłokowych hydroizolacji należy wykonywać przy przestrzeganiu pewnych warunków. Roboty hydroizolacyjne – warunki, których należy przestrzegać: Izolacje przeciwwodne i izolacje przeciwwilgociowe wykonywane w technologii XYPEX różnią się na korzyść od izolacji powłokowych. Zastosowanie XYPEX-u , przeciwnie do większości innych systemów hydroizolacji, powoduje, że staje się on przede wszystkim  integralną częścią […]

czytaj więcej

XYPEX a odporność betonu

Od czego zależy odporność betonu i jego składników ? Odporność betonu w warunkach eksploatacyjnych zależy od bardzo wielu czynników. Najważniejsze z nich to odporność samych składników betonu to jest spoiw i kruszyw oraz skład ilościowy mieszanki betonowej i struktura (porowatość) betonu. Na odporność betonu ma wpływ także sposób jego wykonania i pielęgnacji. Czynniki wpływające na odporność betonu Dobór składników betonu – intensywność przebiegu korozji betonu uzależniona jest od jego jakości […]

czytaj więcej

Domieszki do betonu stosowane na węzłach betoniarskich

Domieszki do betonu można podzielić na cztery podgrupy opierając się na  najbardziej miarodajnym kryterium, jakim jest charakter ich oddziaływania  na cechy technologiczne i strukturę betonu. Domieszki regulujące wiązanie i twardnienie betonu Domieszki regulujące wiązanie i twardnienie betonu mają wpływ na wytrzymałościowo-twórcze procesy fizykochemiczne cementów, jako składników mieszanki betonowej,  które zachodzą  przede wszystkim w początkowym okresie ich reagowania z wodą zarobową. Do tej grupy domieszek należą środki […]

czytaj więcej

Hydroizolacja typu lekkiego, średniego i ciężkiego – czym się różnią?

Hydroizolacja jest kluczowym elementem w budownictwie, chroniąc konstrukcje przed negatywnym wpływem wody i wilgoci. Istnieją różne rodzaje hydroizolacji, w zależności od potrzeb i specyfikacji danego projektu. Hydroizolacja typu lekkiego, hydroizolacja typu średniego, hydroizolacja typu ciężkiego – jakie są główne różnice? Hydroizolacja typu lekkiego Hydroizolacja typu lekkiego odgrywa znaczącą rolę w ochronie konstrukcji budowlanych przed wpływem wilgoci, zwłaszcza w lżejszych, mniej narażonych na intensywną wilgoć środowiskach. Jest […]

czytaj więcej

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki – dlaczego jest kluczowa i jak produkty Xypex mogą pomóc?

Izolacja przeciwwilgociowa posadzki jest kluczowym elementem konstrukcji każdego budynku. Wilgoć jest jednym z głównych wrogów trwałości budowli, wpływając na jej wytrzymałość, bezpieczeństwo, a także komfort użytkowania. Jakie jest znaczenie izolacji przeciwwilgociowej posadzki? W jaki sposób produkty Xypex mogą być wykorzystane do zapewnienia skutecznej ochrony? Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa jest ważna? Izolacja przeciwwilgociowa spełnia ważne funkcje, takie jak: Produkty Xypex w izolacji przeciwwilgociowej […]

czytaj więcej

Szkło wodne do betonu a produkty Xypex

Jakie jest zastosowanie szkła wodnego w budownictwie ? Szkło wodne to roztwór wodny krzemianów sodu, potasu lub sodu i potasu. Jest znane i wykorzystywane w budownictwie, przede wszystkim  przy produkcji materiałów budowlanych. Tak więc szkło wodne jest stosowane do wyrobu klejów i kitów stosowanych w budownictwie, produkuje się z niego żywice silikonowe. Szkło wodne stosuje się także jako spoiwo do materiałów  ceramicznych, do wyrobu farb. Szkło wodne do betonu […]

czytaj więcej

Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa jest ważna?

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu i podłogi spełnia istotną rolę – zapobiega wnikaniu wilgoci w konstrukcję fundamentów i posadzek oraz zapobiega jej przenikaniu do wnętrza budynku. W przypadku braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentów lub jej niedopasowaniu do występujących warunków gruntowo-wodnych, w piwnicy pojawia się wilgoć a nawet przesiąki wody, co z kolei może powodować zawilgocenia a nawet degradację tynków i posadzek, ich zagrzybienie. Utrzymujące się zagrzybienie stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, […]

czytaj więcej

Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz

Najbardziej uciążliwym problemem dla właścicieli jest pojawienie się wilgoci i przecieków w piwnicy. Wraz z utrzymującym się zawilgoceniem ścian i posadzek pojawia się zagrzybienie niebezpieczne dla zdrowia mieszkańców. Hydroizolacja piwnicy od wewnątrz – o czym warto wiedzieć? Zawilgocenia ścian widoczne w postaci w plam na tynku występują najczęściej na skutek przesiąków wody gruntowej lub opadowej przez nieszczelne spoiny  bloczków betonowych lub w przypadku starszych budynków przez ściany ceglane. […]

czytaj więcej

Wpływ domieszek na beton

Jaki musi być  beton do konstrukcji fundamentów, zbiorników, systemów i infrastruktury podziemnej ? Odpowiedź jest prosta – wytrzymały, wodoszczelny , nie zagrożony tworzeniem się rys. Jak to osiągnąć ? Przede wszystkim decyduje odpowiedni dobór składu mieszanki betonowej – przy wymaganych właściwościach betonu stwardniałego należy pamiętać o tym, aby uzyskać jednocześnie spowolniony  przyrost wytrzymałości do 90 dni, możliwie wolne wydzielanie ciepła twardnienia, […]

czytaj więcej

Fundamenty a wysoki poziom wody gruntowej

Jak sobie poradzić z wodą gruntową – zarówno tą, która znajduje się stale w gruncie, jak i tą, która pochodzi z wody opadowej i przesącza się przez warstwy podłoża ? Woda gruntowa jest niebezpieczna dla fundamentów –  powoduje przecieki do piwnic, garaży podziemnych,  komórek lokatorskich itp.

czytaj więcej

Dlaczego warto stosować Xypex ?

Technologia Xypex  polega na tworzeniu specjalnego typu betonu wodoszczelnego,  który ma zdolność samouszczelniania rys i pęknięć do 0,4 mm i jest wodoodporny nawet na duże ciśnienie hydrostatyczne. Dlaczego warto stosować Xypex? Zalety stosowania technologii i produktów Xypex.: – odporność na działanie wody nawet pod dużym ciśnieniem oraz na działanie środowisk agresywnych, – gwarantowana zdolność do samouszczelniania rys o rozwartości do 0,4 mm, – Xypex nie ulega uszkodzeniu, przebiciu, nie są wymagane żadne warstwy […]

czytaj więcej

Xypex jako hydroizolacja posadzek i płyt fundamentowych

Posadzki betonowe posadowione bezpośrednio na gruncie i żelbetowe płyty fundamentowe stanowią bardzo ważny element  konstrukcyjny, zarazem narażony na działanie wilgoci, wody gruntowej, agresji chemicznej od zewnątrz i od wewnątrz. Ponadto, w przypadku posadzek przemysłowych,  wykonywane są one w obiektach, które charakteryzują się dużą intensywnością użytkowania powierzchni płaskich – są to różnego rodzaju hale, magazyny, garaże.

czytaj więcej

Hydroizolacja fundamentów – jak poradzić sobie z wilgocią i przeciekami ?

Jedną z głównych bolączek prywatnych właścicieli, Wspólnot Mieszkaniowych są przecieki , zawilgocenia i związane pośrednio z tymi zjawiskami zalania i zagrzybienia piwnic, komórek lokatorskich, pomieszczeń technicznych i garaży podziemnych.

czytaj więcej

Kluczowe elementy w systemie hydroizolacji fundamentów XYPEX

Aby wykonać skuteczną hydroizolację w technologii XYPEX  płyta fundamentowa (posadzka betonowa) powinna mieć grubość minimum 100 mm –  150 mm, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Powinna zostać zaprojektowana tak, aby pozostała stabilna pod normowym obciążeniem od góry ( w tym dynamicznym) oraz pod ciśnieniem wody od dołu płyty. Zbrojenie powinno być zaprojektowane na rysy o rozwartości maksimum 0,30 mm – 0,35 mm.

czytaj więcej

Ochrona przed agresją chemiczną

Dzięki zastosowaniu Xypex możliwa staje się ochrona przed agresją chemiczną betonu. Należy pamiętać, że zdolność do ochrony betonu nie jest niezmienna w każdym przypadku. Zmienia się ona w zależności od rodzaju substancji chemicznych i ich stężenia.

czytaj więcej

Czego unikać przy projektowaniu hydroizolacji?

W przypadku posadowienia budynku, domu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych stosowane standardowo izolacje powłokowe w tym maty,  membrany, emulsje,  szlamy cementowe i inne działające w betonie przypowierzchniowo nie zabezpieczają w pełni konstrukcji przed wnikaniem wody.

czytaj więcej

Jakie są zasady projektowania i stosowania technologii i produktów XYPEX?

Wskazówki do projektowania i wykonywania uszczelnień i zabezpieczeń w technologii XYPEX. XYPEX stanowi  strukturalne zabezpieczenie betonów, staje się integralną częścią betonu.

czytaj więcej

Ogólne zasady doboru technologii i produktów XYPEX

Gdzie stosuje się XYPEX ? XYPEX jest zalecany do uszczelniania i ochrony betonów : oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zbiorników p.poż., retencyjnych, na wodę pitną, oczek wodnych, akwariów, basenów, wylęgarni ryb, zapór wodnych, elektrowni jądrowych, stacji energetycznych, tuneli, budowli podziemnych, przejść podziemnych, fundamentów budynków i budowli,  piwnic, szachtów windowych,  studzienek, murów oporowych, silosów, elewatorów zbożowych, magazynów żywności, rurociągów betonowych, […]

czytaj więcej

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl