Gdzie i jak stosować XYPEX

NA NOWYCH KONSTRUKCJACH

Produkty XYPEX są najczęściej stosowane jako izolacja przeciwwodna fundamentów budynków i budowli (płyty i ściany fundamentowe). Coraz częściej stosowane do ochrony powierzchni zbiorników w tym w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody). Zaletą ich zastosowania jest znaczne skrócenie czasu robót, uproszczenie projektu i wreszcie znaczne zmniejszenie kosztów związanych z wykonaniem izolacji.

NA NOWYCH KONSTRUKCJACH

Do uszczelniania i ochrony nowych konstrukcji może być stosowana cała gama produktów XYPEX: domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF, produkty do aplikacji powierzchniowej Xypex Concentrate lub Xypex Concentrate DS-1.

Domieszka uszczelniająca Admix C-1000 (NF) nadaje się do wszystkich nowych konstrukcji betonowych. Można ją dodawać na betoniarni podczas przygotowywania mieszanki betonowej lub bezpośrednio do betonowozu na placu budowy przed wbudowaniem masy betonowej. Zastosowanie domieszki znacznie upraszcza proces budowy, a w szczególności skraca czas niezbędny do zapewnienia wysokiej jakości hydroizolacji.

Produkty Xypex Concentrate i Xypex Modified, stosowane głównie jako hydroizolacja i zabezpieczenie przed agresją chemiczną wszelkiego rodzaju zbiorników w tym w oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody. Są stosowane z powodzeniem zarówno do zabezpieczania nowych jak i użytkowanych zbiorników. Ponadto można je stosować jako hydroizolację fundamentów, szachtów windowych, powierzchni betonowych składowisk odpadów itp.

Produkt Xypex Concentrate DS-1 jest stosowany do uszczelniania i ochrony posadzek i płyt fundamentowych poprzez zacieranie. Jest szczególnie przydatny, gdy konieczne jest utworzenie ostatecznej powierzchni bezpyłowej bezpośrednio na powierzchni posadzki lub płyty. Xypex Concentrate DS-1 zapewnia szczelność powierzchni poziomych zarówno przed wodą od spodu konstrukcji, jak przed cieczami od górnej strony konstrukcji np. przed kapiącą wodą lub olejami. W razie potrzeby produkt Xypex Concentrate DS-1 można zabarwić (standardowo jest w kolorze szarym). Może zostać dostarczony także w wariancie o podwyższonej odporności na ścieranie.

NA STARYCH KONSTRUKCJACH

Wyjątkowe właściwości XYPEX-u ułatwiają renowację i remonty konstrukcji betonowych, które w innym przypadku byłyby niemożliwe lub bardzo skomplikowane i kosztowne. Dzięki zdolności materiałów XYPEX do wnikania w konstrukcję betonową, naprawę można przeprowadzić od wewnątrz konstrukcji betonowych, w tym naprawę spoin, pęknięć, „raków” i innych ubytków betonu.

NA STARYCH KONSTRUKCJACH

Renowacji można poddawać betony dowolnej grubości i wieku, głównym warunkiem jest jedynie statyczna wytrzymałość konstrukcji.

Naprawa jest zwykle wykonywana przy użyciu materiałów Xypex ConcentrateModified i Patch’n Plug.

Możliwa jest również renowacja konstrukcji murowanych przy użyciu specjalnych zapraw zawierających XYPEX, które są całkowicie nieprzepuszczalne dla wody pod ciśnieniem. Można także stosować zaprawy cementowe z dodatkiem domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF.

Zastosowania XYPEX

 • Oczyszczalnie ścieków
 •  Stacje uzdatniania wody
 • Zbiorniki
 • Baseny pływackie
 • Oczka wodne
 • Akwaria
 • Wylęgarnie ryb
 • Zapory wodne
 • Elektrownie jądrowe
 • Stacje energetyczne
 • Składowiska odpadów
 • Przejścia podziemne
 • Szyby windowe
 • Otwory włazowe
 • Pływające konstrukcje / pontony betonowe
 • Silosy betonowe
 • Elewatory zbożowe
 • Magazyny żywności
 • Tunele
 • Obiekty mostowe
 • Płyty parkingów
 • Podziemne konstrukcje betonowe
 • Ściany i płyty fundamentowe
 • Piwnice
 • Prefabrykaty
 • Rurociągi betonowe
 • Wieże chłodnicze
 • Mury oporowe
 • Kesony

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl