XYPEX w budownictwie mieszkaniowym

Materiały XYPEX wykorzystywane są zarówno do ochrony konstrukcji fundamentów dużych budynków mieszkalnych i zespołów budynków, ale także ich wyjątkowe właściwości i korzystna cena znajdują zastosowanie również przy budowie domów jednorodzinnych i szeregowych.

XYPEX to skuteczna i trwała hydroizolacja fundamentów, bez względu na ich rodzaj.

Nasza oferta jest skierowana do dużych i małych deweloperów, generalnych wykonawców i firm wykonawczych oraz do klientów indywidualnych.

Materiały XYPEX o kilkudziesięciu lat są stosowane z powodzeniem do uszczelniania i ochrony fundamentów w budownictwie ogólnym. Stanowią one trwałą i niestarzejącą się hydroizolację płyt fundamentowych, ścian i ław fundamentowych, posadzek, szachtów windowych, separatorów, kanałów itp.

W przypadku budynków mieszkalnych wielokondygnacyjnych, apartamentowców, zespołów budynków wielorodzinnych, konstrukcje fundamentów to w większości płyty i oparte na nich ściany fundamentowe. W podziemiach usytuowane są przede wszystkim garaże, miejsca dla rowerów, komórki lokatorskie.

Nowe domy jednorodzinne i szeregowe są dziś budowane zarówno jako podpiwniczone i niepodpiwniczone. Budowanie domów niepodpiwniczonych zmniejsza koszty budowy. Powodem także jest strach przed wilgocią i przeciekami do piwnic. Niezwykle ważna jest dobra i trwała hydroizolacja fundamentów.

Materiały XYPEX mogą znaleźć zastosowanie w wszystkich typach w/w konstrukcji.

Kluczowym jest fakt, że izolacja staje się częścią betonu, więc nie może zostać uszkodzona. Izolację XYPEX można łatwo sprawdzić, a w przypadku problemów takich jak rysy i niedowibrowania betonu łatwo naprawić. System XYPEX jest nie tylko tańszy niż konwencjonalne procedury izolacji, ale także skraca czas budowy.

Hydroizolacja fundamentów w technologii XYPEX jest skuteczna. Nie zależy od przyczepności do powierzchni, nie podlega starzeniu się jak hydroizolacje powłokowe fundamentów, jest w stanie wytrzymać ekstremalne ciśnienia hydrostatyczne.

 

KRYSTAL – BET Sp. z o.o. zapewnia pełne wsparcie inwestorom, projektantom i wykonawcom robót budowlanych, obejmujące konsultacje, szkolenia i wsparcie wdrożeniowe.

Domy jednorodzinne i szeregowe niepodpiwniczone

Standardowo opierają na konstrukcji ław i ścian fundamentowych oraz posadzek na gruncie lub konstrukcji płyt fundamentowych w poziomie terenu.

Tego typu rozwiązania są stosowane przeważnie tam, gdzie występują niekorzystne warunki gruntowo-wodne.

Stosowane standardowo bitumy, folie i szlamy nie zabezpieczają w pełni konstrukcji przed wnikaniem wody, w tym agresywnej wody gruntowej. Bazując na wieloletnim doświadczeniu zalecamy, oprócz wykonawstwa fundamentów z betonu monolitycznego, dodawanie do betonu domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF. Xypex Admix C-1000 NF zapewnia szczelność fundamentów, płyty czy posadzki betonowej, zabezpiecza zbrojenie przed korozją oraz zabezpiecza konstrukcję przed wnikaniem wody a także radonu. Koszt pełnego i trwałego zabezpieczenia konstrukcji fundamentów jest porównywalny z zastosowaniem np. emulsji bitumicznych.

Domy jednorodzinne i szeregowe podpiwniczone

Nieufność do możliwości zapewnienia wodoszczelności konstrukcji podziemnej często zniechęca budowniczych domów do budowania piwnic i garaży poniżej poziomu terenu. Inwestorzy często wolą powiększyć plan domu. Na parterze zlokalizowane są lokale niemieszkalne, takie jak kotłownie, warsztaty czy maszynownie basenowe. Te obawy związane z przeciekami wynikają z zastosowania izolacji powłokowej na murowanych konstrukcjach piwnic. Lokalizacja uszkodzenia izolacji powłoki jest bardzo trudna do znalezienia, a naprawa jest kosztowna, zwłaszcza jeśli wilgoć ujawnia się już po naprawie powierzchni lub woda przedostaje się nadal do piwnic. Często problemy te można rozwiązać tylko za pomocą produktów XYPEX. Z drugiej strony, jeśli inwestor zdecyduje się na monolityczną konstrukcję piwnicy z betonu wylewanego, niepotrzebne są obawy o problem przecieków. Dzięki dodatkowemu zastosowaniu domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF taka konstrukcja jest już szczelna w czasie wiązania betonu i osiągania przez niego wytrzymałości.

W przypadku ewentualnego błędu betonowania usterka może być skutecznie naprawiona od wewnątrz. Chociaż cena konstrukcji monolitycznej może być nieco wyższa w porównaniu z konstrukcją murowaną, zwłaszcza przy zastosowaniu bloczków betonowych, to przy porównaniu całkowitych kosztów budowy konstrukcji podziemnej, w tym izolacji, izolacja strukturalna z Xypex Admix C-1000NF jest znacznie tańsza niż wariant murowany. Wszystkie inne zalety, w szczególności znaczne uproszczenie i przyspieszenie, niezawodność i trwałość izolacji, to bonus dla inwestora.

Przykłady zrealizowanych konstrukcji

Roboty naprawcze w technologii XYPEX

W przypadku jeśli Inwestor lub właściciel domu zmaga się przeciekami, przesiąkami czy wilgocią w piwnicy czy garażu podziemnym (brak jakiejkolwiek izolacji, stara i nieskuteczna izolacja itp.) służymy pomocą przy doborze produktów XYPEX niezbędnych do wykonania skutecznych i trwałych napraw i uszczelnień. Można stosować Xypex Concentrate (uszczelnienie powierzchni), Xypex Patch’n Plug (uszczelnienia liniowe, punktowe) oraz Xypex Admix C-1000 NF ( np. Jako domieszkę do tynków cementowych). Służymy pełnym doradztwem technicznym i praktycznym i ewentualnym nadzorem technicznym.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl