Domieszki do betonu

BETON LEPSZA JAKOŚĆ  od samego początku !

Domieszki do betonu Xypex Admix C-serie są produktami specjalistycznymi, które dodaje się w trakcie przygotowywania mieszanki betonowej. Domieszki te stosowane są do hydroizolacji i zabezpieczenia przed agresją chemiczną betonów. Są niezwykle skuteczne z uwagi na to, że stają się integralną częścią betonu już od momentu jego wykonania.  Wykorzystując uznaną na całym świecie technologię krystalizacji Xypex, domieszki  Admix zabezpieczają przed wodą i chemikaliami  strukturę betonu już od momentu wiązania betonu. Produkując nieprzepuszczalną i trwałą strukturę krystaliczną uszczelniają beton w masie i  zapobiegają w ten sposób zagrożeniom wpływającym na  długotrwałą wytrzymałość konstrukcji betonowej a zatem jej żywotność.

Xypex Admix C-1000
  Xypex Admix
Dokumenty
  Xypex Bio-san C-500
Dokumenty

Domieszki do betonu – dowiedz się więcej

Domieszki uszczelniające  Xypex Admix C-serie a inne domieszki do hydroizolacji betonu

Na rynku jest coraz więcej domieszek do hydroizolacji betonu. Czym kierować się przy doborze właściwej domieszki uszczelniającej? Przede wszystkim najważniejsza jest  skuteczność działania takiej domieszki w czasie – nie tylko na etapie twardnienia betonu ale także w czasie eksploatacji budynku, budowli , zbiornika czy innej uszczelnianej konstrukcji betonowej.

Domieszki do hydroizolacji betonu Xypex Admix C-serie (w tym Xypex Admix C-1000, C-1000 NF, C-500, C-500 NF) zachowują swoje oryginalne właściwości przez cały okres życia betonu. Ich unikalną właściwością jest to, że uaktywniają się przy każdym nowym niekorzystnym działaniu wody czy środowiska agresywnego. Gdy zmienne warunki środowiska zaczynają wpływać niekorzystnie na strukturę betonu, domieszki do betonu Xypex Admix uaktywniają się , uszczelniając i chroniąc beton. Tym samym zastosowanie tych domieszek przedłuża żywotność betonu.

Ponadto domieszki Xypex Admix C-serie, tak jak inne  produkty Xypex, posiadają zdolność do samo-uszczelniania rys i spękań o rozwartości do 0,4 mm.

Dlaczego stosować domieszki do hydroizolacji betonu Xypex Admix C-serie ?

Beton z natury jest porowaty czyli w jego strukturze występują kanaliki kapilarne i pory oraz mikro-spękania. Dlatego też narażony jest na działanie wody, substancji chemicznych i innych czynników środowiska.  Domieszki do betonu Xypex Admix C-serie, poprzez tworzenie trwałych i nierozpuszczalnych w czasie struktur krystalicznych w porach i kapilarach betonu powodują integralne z betonem skuteczne jego uszczelnienie, którego nie da się zniszczyć, uszkodzić czy zerwać.

Posiadają Atest Higieniczny PZH, są nieszkodliwe dla zdrowia i dla środowiska.

Szerokie możliwości zastosowania

Domieszki do hydroizolacji betonu Xypex Admix C-serie, w odróżnieniu od innych domieszek , mogą być stosowane w betonach o zawartości cementu nawet od 220 kg/m3 mieszanki betonowej (w przypadku  innych domieszek uszczelniających  wymagane jest ponad 300 – 350 kg cementu w 1m3 betonu). Są ekologiczne ze względu na obniżanie poziomu  emisyjności ciepła.

Podobnie współczynnik w/c (wodno-cementowy) dla domieszek Xypex Admix C-serie jest już akceptowalny dla wartości 0,55 – 0,65, podczas gdy dla innych domieszek wynosi  mniej niż 0,45.

Domieszki do betonu Xypex Admix C-serie mogą być stosowane z każdym rodzajem cementu. Nie zmieniają one, co jest bardzo ważne, działania innych domieszek dodawanych do betonu wpływających między innymi na jego urabialność lub porowatość. Domieszki do betonu Xypex Admix C-serie nie wpływają negatywnie na wytrzymałość betonu.

Łatwość i prostota w stosowaniu

Domieszki do betonu Xypex Admix C-serie dodaje się bezpośrednio na węźle betoniarskim lub do betonowozu na budowie. Dostarczane są w woreczkach samo-rozpuszczalnych z odmierzoną ilością na 1 m3 mieszanki betonowej, co bardzo uławia ich dozowanie. Nie potrzeba ich dodatkowo ważyć, rozważać, rozsypywać co wpływa pozytywnie na spełnienie wymogów BHP.

Niskie koszty stosowania

W porównaniu do innych domieszek do betonu , ze względu na ich zużycie i cenę , są konkurencyjne cenowo, zapewniając jednocześnie wysoką i trwałą skuteczność hydroizolacji betonu i brak wymogu stosowania dodatkowych izolacji powłokowych.

 

Zastosowanie domieszek do betonu jako zabezpieczenia przed agresją chemiczną konstrukcji

Trwałość konstrukcji betonowych szczególnie ważna jest w przypadku negatywnego oddziaływania środowisk agresywnych, które powodują korozję betonu.  Dla różnego rodzaju zbiorników, oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, fundamentów, budowli podziemnych , systemów metra, obiektów przemysłu spożywczego i chemicznego, rurociągów kanalizacyjnych, szamb ważne jest zapewnienie skutecznej ochrony konstrukcji pozwalającej na długotrwałą i bezproblemową eksploatację.

Dlatego też już na etapie projektowania konieczne jest uwzględnienie stosownego sposobu  ochrony konstrukcyjno-strukturalnej betonu w tym przed korozją spowodowaną chlorkami niepochodzącymi i pochodzącymi z wody morskiej, agresją chemiczną , karbonatyzacją .

Należy pamiętać, że ochrona przed agresją chemiczną dotyczy także fundamentów budynków i budowli, które są narażone na oddziaływanie naturalnych agresywnych wód gruntowych lub znajdują się w agresywnych gruntach. Problemem są także związki chemiczne zawarte w wodzie w tym jony chlorkowe i nie tylko. Ponadto należy pamiętać, że nawet czysta woda zawiera małe ilości substancji mineralnych w tym jonów wapnia.  Wapń ma jednak tę właściwość, że rozpuszcza inne minerały.  Dlatego właśnie nawet czysta woda może stanowić zagrożenie dla betonu, który jest atakowany przez jony wapnia. Xypex zabudowuje porowatą strukturę betonu, dzięki czemu staje się on nieprzepuszczalny  i tym samym odporny na niekorzystne działania wody i innych substancji chemicznych.

Standardowo jako zabezpieczenie stosuje się powłokowe izolacje chemoodporne, które bazują na przyczepności do powierzchni betonu. Niestety podatne są one na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, wady wykonawcze , podlegają procesom starzenia.

Xypex poza produktami do aplikacji powierzchniowej Xypex Concentrate i Xypex Modified zaleca stosowanie domieszek do betonu Xypex Admix C-1000 NF i Bio-San C500. Działanie Xypex-u  nie zależy od jego przyczepności do powierzchni a sam Xypex  staje się integralną częścią betonu. Jako izolacja strukturalna stanowi  trwałe zabezpieczenie betonu przed degradacją i korozją na skutek agresji chemicznej w zakresie pH 2 (0,6)  – 12 oraz biokorozją.

Jako standardowe zabezpieczenie przed agresją chemiczną należy stosować domieszkę uszczelniającą do betonu Xypex Admix C-1000 NF. Domieszka ta chroni beton i zbrojenie przed penetracją wilgoci i wody pod ciśnieniem  do 1,2 MPa, karbonatyzacją,  siarczanami, substancjami chemicznymi włączając kwasy i zasady, produktami na bazie  oleju włączając benzynę i diesel, kiszonkami a także przenikaniem prądów błądzących i radonu.

Xypex posiada w swojej ofercie jako jedyny domieszkę do betonu, która chroni beton przed korozją biologiczną w środowisku ścieków. Domieszka do betonu Bio-San C500 zalecana jest do stosowania w konstrukcjach i infrastrukturze ścieków i kanalizacji zwłaszcza tam, gdzie może kumulować się siarkowodór H₂S.  Są to więc rurociągi kanalizacyjne o długiej retencji, studnie i włazy, stacje pompowania i podnoszenia ścieków, fermentatory, zamknięte konstrukcje oczyszczalni ścieków.

Zaletą domieszek jest to, że dodawane są do betonu w trakcie dozowania i dlatego nie podlegają wpływom pogody ani wymogom ograniczonej wilgotności powierzchni, co jest szczególnie istotne przy zabezpieczeniach przed agresją chemiczną.

 

 

 

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl