Xypex w Polsce

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce wykonuje się setki realizacji rocznie z zastosowaniem technologii XYPEX we wszystkich możliwych typach i rozmiarach konstrukcji. 

XYPEX został wykorzystany i jest nadal stosowany m.in. do wykonania uszczelnień na stacjach i tunelach metra w Warszawie, zabezpieczeń przed agresją chemiczną i doszczelnienia zbiorników w oczyszczalniach ścieków w tym np. Czajka w Warszawie, w stacjach uzdatniania wody np. w Brzegu k/Opola, uszczelnień zbiorników p.poż., retencyjnych, na wodę pitną, hydroizolacji fundamentów apartamentowców, zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych a także uszczelnień fundamentów i piwnic budynków jednorodzinnych, hydroizolacji fundamentów budynków biurowych, uszczelnień i renowacji budowli hydrotechnicznych np. śluzy Rędzin we Wrocławiu, kolektorów, przepompowni, szamb, oczek wodnych, wylęgarni ryb itp.

Pod powyższym linkiem można zobaczyć przykłady realizacji XYPEX w Polsce

Xypex na świecie

Od lat 50-tych ubiegłego wieku technologia i materiały XYPEX są nie tylko weryfikowane i testowane w wielu niezależnych laboratoriach na całym świecie, ale są również z powodzeniem stosowane w ponad 90 krajach.

Dowodem na wyjątkową jakość i możliwości XYPEX jest ilość i różnorodność wykonanych realizacji. XYPEX został wybrany spośród wszystkich technologii krystalicznych i zastosowany na takich prestiżowych obiektach jak stadion „Ptasie Gniazdo” w Chinach, stadion olimpijski w Sydney, Sands Casino w Makao, basen Neutral Buoyancy Tank używany w NASA do treningu astronautów, aż po składowisko odpadów jądrowych Rokkasho, “Tunel Okachimachi” w Japonii i inne.

Poniżej przedstawiamy kilka przykładów spośród dziesiątek tysięcy udanych realizacji na całym świecie.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl