KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2
e-mail: biuro@krystal-bet.pl

Adam Durka

telefon: +48 502 771 183
adam.durka@krystal-bet.pl

Leszek  Zawadzki

telefon: +48 602 325 568
leszek.zawadzki@krystal-bet.pl

NIP: 125-171-64-81
REGON: 388374263
KRS: 0000887343

Biuro i magazyn:

04-962 Warszawa, ul. Małowiejska 25

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl