C E N N I K produktów XYPEX

L.p.

Materiał

Opakowanie

Zużycie

Cena jednostkowa netto PLN/kg(l)

Cena opakowania netto PLN

Cena opakowania z vat PLN

1

Xypex Concentrate 25

25 kg

0,6 – 1 kg/m2

29,00

725,00

891,75

2

Xypex Concentrate 5

5 kg

0,6 – 1 kg/m2

35,00

175,00

215,25

3

Xypex Concentrate White 25

25 kg

0,6 – 1 kg/m2

30,00

750,00

922,50

4

Xypex Concentrate DS – 1

25 kg

0,95 kg/m2

29,00

725,00

891,75

5

Xypex Modified

25 kg

0,6 – 1 kg/m2

25,00

625,00

768,75

6

Xypex Modified White

25 kg

0,6 – 1 kg/m2

26,00

650,00

799,50

7

Xypex Patch’n Plug 25

25 kg

ok. 1,5 kg/m

23,00

575,00

707,25

8

Xypex Patch’n Plug 5

5 kg

ok. 1,5 kg/m

28,00

140,00

172,20

9

Xypex Admix C-1000 NF

3/4/5/6 kg

1,5 – 3 kg/m3

45,00

 

 

10

Xypex Admix C-1000 NF

20 kg

1,5 – 3 kg/m3

44,00

880,00

1082,40

11

Xypex Admix C-1000

25 kg

3 – 8 kg/m3

29,00

725,00

891,75

12

Xypex Gamma Cure

18,95 l

0,05 l/m2

41,00

776,95

955,65

KRYSTAL-BET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem produktów i technologii XYPEX  na terenie Polski. Wszystkie produkty Xypex posiadają stosowne dopuszczenia zgodne z wymogami w Unii Europejskiej oraz Atest Higieniczny PZH.

KRYSTAL-BET Sp.  z o.o. deklaruje dobór stosownych produktów w zależności od rodzaju uszczelnianej konstrukcji oraz warunków gruntowych , wodnych, stopnia zagrożenia agresją chemiczną, fachowe przeszkolenie techniczne i praktyczne w zakresie stosowania produktów Xypex, pełne doradztwo techniczne, do uzgodnienia ewentualny nadzór techniczny nad wykonywanymi pracami w technologii Xypex oraz dozowanie na węźle betoniarskim lub na budowie w przypadku stosowania domieszek uszczelniających Xypex Admix Serie.

W zależności od ilości zamawianych produktów XYPEX  możliwe są upusty cenowe – do uzgodnienia.

Przykładowy  koszt izolacji przeciwwilgociowej i przeciwwodnej fundamentów , piwnic, garaży podziemnych, zbiorników  kształtuje się następująco:

Rodzaj produktu

Rodzaj izolacji

Opis wykonania uszczelnienia

Cena netto/kg

Cena netto/m2

Domieszka uszczelniająca do betonu Xypex Admix C-1000 NF

Izolacja przeciwwilgociowa
fundamentów grub. 25 cm

Produkt dodawany do betonu bezpośrednio na węźle betoniarskim lub na budowie do betonowozu w ilości 1,5 – 2 kg/m³ mieszanki betonowej, nie potrzeba nakładów robocizny na wykonanie izolacji

45,00

17 – 22,50 zł/m² (materiał i robocizna)

Domieszka uszczelniająca do betonu Xypex Admix C-1000 NF

Izolacja przeciwwodna
fundamentów grub. 25 cm

Produkt dodawany do betonu bezpośrednio na węźle betoniarskim lub na budowie do betonowozu w ilości 2,5 -3 kg/m³ mieszanki betonowej, nie potrzeba nakładów robocizny na wykonanie izolacji

45,00

28 – 33,75 zł/m² (materiał i robocizna)

Domieszka uszczelniająca do betonu Xypex Admix C-1000 NF

Izolacja przeciwwodna
ścian piwnic od wewnątrz w postaci tynku wodoszczelnego grub. min.  3 – 5 cm

Produkt dodawany do betonu bezpośrednio na obiekcie np. do betoniarki w ilości 5 kg/m³ tynku cementowego, nie potrzeba nakładów robocizny na wykonanie izolacji, można nakładać na ściany z cegły, bloczków betonowych

45,00

7 – 11,25 zł/m² (materiał i robocizna)

Aplikacja na powierzchnię betonu Xypex Concentrate

Izolacja przeciwwilgociowa / przeciwwodna  fundamentów od wewnątrz i od zewnątrz

Produkt po wymieszaniu z wodą nakładany  w ilości 0,8 – 1,2 kg/m²

29,00

23,20 –34,80 zł/m²
(materiał)

Aplikacja na powierzchnię betonu Xypex Concentrate i Xypex Modified

Izolacja przeciwwodna/zabezpieczenie przed agresją chemiczną zbiorników od wewnątrz

Xypex Concentrate (1-sza warstwa) w ilości 0,80 kg/m² i Xypex Modified (2-ga warstwa) w ilości 0,6 kg/m²

29,00 + 25,00

38,20 zł/m²
(materiał)

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl