Oczyszczalnie ścieków, zbiorniki

Produkty XYPEX z powodzeniem sprawdzają się do uszczelnienia i zabezpieczenia przed agresją chemiczną wszelkiego rodzaju zbiorników, w tym w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, zbiorników retencyjnych, p.poż., na wodę pitną, wylęgarni ryb, oczek wodnych, szamb itp. zarówno na nowych jak i eksploatowanych konstrukcjach.

Technologia robót – powierzchnie dna i ścian zbiorników, komór, należy przygotować przez zmycie myjkami ciśnieniowymi (500 bar, 230 – 300 bar) celem usunięcia kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń oraz mleczka cementowego. Może zajść potrzeba hydropiaskowania. Na zmyte i nasycone wodą powierzchnie XYPEX aplikuje się w dwóch warstwach: 1-sza warstwa Xypex Concentrate w ilości 0,80 kg/m² oraz 2-ga warstwa Xypex Modified w ilości ok. 0,60 kg/m². Xypex Modified stanowi warstwę ochronną na Xypex Concentrate, daje twardszą powierzchnię odporną na ścieranie. Po wykonaniu aplikacji wskazana jest pielęgnacja warstw XYPEX przez okres 2 – 3 dni za pomocą mgły wodnej około 3 x dziennie.

Technologia XYPEX posiada specjalny system napraw do blokowania przecieków przez rysy, pęknięcia, wadliwe styki i inne wady betonu w postaci raków i niedowibrowań. W przypadku dylatacji i rys „pracujących” zalecane są uszczelnienia materiałami elastycznymi.

Standardowy sposób wykonania napraw:

I etap – prace przygotowawcze: na powierzchniach przeznaczonych do napraw należy wykonać inwentaryzację rys i pęknięć oraz innych wad betonu. Dokonać oceny rozwartości rys i pęknięć. Najlepiej zmyć całą powierzchnię wodą pod ciśnieniem.

II etap – naprawa rys i pęknięć:

  • o rozwartości do 0,30 mm: pas wzdłuż rysy o szerokości ok. 30 cm oczyścić dokładnie z mleczka cementowego i uszorstnić. Zmyć z kurzu i niezwiązanych cząstek, dokładnie nawilżyć. Aplikować Xypex Concentrate w ilości 0,80 kg/m². 
  • o rozwartości > 0,30 mm : wykonać bruzdy o wymiarach o minimalnej szerokości 20 mm i głębokości minimum 20 – 25 mm. Bruzda w kształcie litery „V” jest niedopuszczalna. Oczyścić dokładnie z pyłu i luźnych cząstek, wypłukać i nawilżyć. Pas wzdłuż bruzd przygotować jak wyżej. Bruzdy zabudować za pomocą Xypex Patch’n Plug (zużycie ok. 1 ÷ 2 kg/mb), następnie cały pas szer. ok. 30 cm pokryć Xypex Concentrate w ilości 0,80 kg/m².
    Uwaga: W przypadku pęknięć przelotowych oraz znacznych wad wewnętrznych betonu np. przy wadliwych stykach, może zajść potrzeba wykonania dodatkowej iniekcji żywicami poliuretanowymi lub epoksydowymi celem „sklejenia” i wzmocnienia betonu wewnątrz.
  • napraw ubytków betonu, raków, niedowibrowań: w przypadku występowania zawilgoceń postępować jak przy naprawie rys o rozwartości < 0,30 mm. W przypadku widocznych wad betonu miejsca te należy rozkuć i po oczyszczeniu i zmyciu wodą wypełnić Xypex Concentrate Dry-Pac lub Xypex Patch’n Plug. W przypadku rozkuć na głębokość > 3 cm, wypełnić Xypex Patch’n Plug na głębokość max. 30 mm a pozostałą wolną przestrzeń zabudować zaprawą naprawczą o wytrzymałości zbliżonej do klasy betonu. Naprawione miejsca pokryć Xypex Concentrate w ilości 0,80 kg/m². 

Po wykonaniu napraw najlepiej wykonać próbę wodną zbiornika. Po wykonaniu próby całą powierzchnię doszczelnić za pomocą Xypex Concentrate i Xypex Modified, opis jak wyżej.

Naprawy zbiorników są różnorodne i zależą od rodzaju i układu wad. Służymy kompleksową pomocą przy określeniu sposobu napraw na danym obiekcie, doborze odpowiednich materiałów XYPEX, przeszkoleniem technicznym i praktycznym, wykonawstwem.

Przykłady wykonanych realizacji

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl