Testowanie

Wpływ materiałów XYPEX na beton był wielokrotnie testowany w laboratoriach na całym świecie, w tym w laboratoriach akredytowanych w Unii Europejskiej i w tym w Czechach. Były to głównie badania porównawcze pomiędzy betonami z Xypex-em a betonami porównawczymi bez Xypex-u.. Wyniki pokazują, że betony z Xypex-em są o wiele bardziej nieprzepuszczalne dla wody i innych agresywnych cieczy oraz mają mniejszą przepuszczalność dla gazów. Jakość materiałów Xypex jest stale monitorowana poprzez testy kontroli produkcji, a sprawdzone już właściwości betonu świeżego i stwardniałego z Xypex-em są również wielokrotnie weryfikowane. Z przyjemnością udzielimy Państwu informacji na temat wielu innych przeprowadzonych badań, które również weryfikują specjalne właściwości materiałów Xypex.

Wśród przeprowadzonych testów chcielibyśmy wymienić:

  • Głębokość przenikania wody pod ciśnieniem do stwardniałego betonu, badana według ČSN EN 12390-8. Badania kontrolne, przeprowadzone na próbkach testowych pobranych podczas wykonywania konstrukcji betonowych za pomocą Xypex, wielokrotnie wykazały, że odpowiednio po 28 i 90 dniach głębokość wniknięcia wody w próbkę pod ciśnieniem wynosi do 30 mm. Po 180 dniach średnie wniknięcia wody w próbki są mniejsze niż 10 mm, zwykle od 1 do 5 mm.
  • Współczynnik filtracji wody w betonie stwardniałym, SG-Geotechnika a.s, Praga – testowany zgodnie z ČSN 72 1020. Zgodnie z wynikami badań, współczynnik filtracji wody betonów z Xypex-em po 60 dniach zmniejszył się o 95% w porównaniu do zwykłego betonu i pod względem oceny geologicznej, beton z Xypex-em był całkowicie nieprzepuszczalny.
  • Odporność na substancje ropopochodne i inne chemikalia. Wielokrotne testy, przeprowadzone na przykład w laboratoriach KÚ ČVUT w Pradze i TZUS Slovensko, wykazały wyraźnie większą zdolność betonów z Xypex-em do uzyskania odporności na przenikanie substancji ropopochodnych i innych chemikaliów w porównaniu ze zwykłymi betonami.
  • Analiza porozymetryczna, KÚ ČVUT v Pradze – Wykazano zmniejszenie objętości porów w strukturze stwardniałego betonu przepuszczalnego dla wody o 75%, ale jednocześnie obecność Xypex-u pozwala zachować zdolność oddychania betonu.
  • Przepuszczalność pary wodnej betonu utwardzonego, British Board of Agrement, Wielka Brytania – Próbki betonu z Xypex-em miały o 37% niższą przepuszczalność pary wodnej niż próbki betonu porównawczego.
  • Zdolność do zarastania nieaktywnych pęknięć – Testy przeprowadzone w laboratoriach na całym świecie, m.in. w FSv ČVUT w Pradze czy ZL LABBET w Pradze, wielokrotnie wykazały zdolność betonu z Xypex-em do uszczelniania pęknięć o szerokości do 0,4 mm.
  • Analiza SEM – Analizy wykonane za pomocą mikroskopii elektronowej wielokrotnie wykazały aktywną zdolność Xypex-u do tworzenia określonej struktury krystalicznej, w tym do zabudowy kryształami pęknięć w betonie.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl