Realizacje Xypex w Polsce

Od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku w Polsce wykonuje się setki realizacji rocznie z zastosowaniem technologii XYPEX we wszystkich możliwych typach i rozmiarach konstrukcji. XYPEX został wykorzystany i jest nadal stosowany m.in. do wykonania uszczelnień na stacjach i tunelach metra w Warszawie, zabezpieczeń przed agresją chemiczną i doszczelnienia zbiorników w oczyszczalniach ścieków w tym np. Czajka w Warszawie, w stacjach uzdatniania wody np. w Brzegu k/Opola, uszczelnień zbiorników p.poż., retencyjnych, na wodę pitną, hydroizolacji fundamentów apartamentowców, zespołów budynków mieszkalnych wielorodzinnych a także uszczelnień fundamentów i piwnic budynków jednorodzinnych, hydroizolacji fundamentów budynków biurowych, uszczelnień i renowacji budowli hydrotechnicznych np. śluzy Rędzin we Wrocławiu, kolektorów, przepompowni, szamb, oczek wodnych, wylęgarni ryb itp.

Poniżej można zobaczyć wybór wdrożonych aplikacji XYPEX w Polsce.

Stacje, tunele i komory odstawcze metra, Warszawa

Materiały Xypex zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania uszczelnień płyt dennych i stropowych na stacjach metra warszawskiego : „Ratusz”, „Marymont”, „Słodowiec”, „Młociny”, komór torów odstawczych przy stacjach „Ratusz”, „Dworzec Gdański”, „Młociny”, płyt stropowych tuneli oraz stacji „Stare Bielany”, „Wawrzyszew”, płyty dennej tunelu przy stacji „Słodowiec” oraz do uszczelnienia licznych wentylatorni.

Budynek biurowy „North Gate” przy ul. Bonifraterskiej, Warszawa

Technologia Xypex została zastosowana do uszczelnienia płyty dennej oraz zbiorników przeciwpożarowych.

Zespół mieszkalno-usługowy „MURANO” przy ul. Inflanckiej, Warszawa

Na I i II etapie budowy Xypex został zastosowany do izolacji przeciwwodnej fundamentów.

Obiekt PSE, Konstancin k/Warszawy

Materiały Xypex zostały zastosowane do wykonania uszczelnień zbiorników p.poż. i na wodę pitną.

Śluza Rędzin, Wrocław

Materiały Xypex zostały wykorzystane do wykonania impregnacji powierzchni ścian, posadzek i stropów w kanałach obiegowych śluzy w ramach zadania inwestycyjnego „Modernizacja wrocławskiego węzła wodnego w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu.

Budynki mieszkalne wielorodzinne przy ul. Obwodowej, Kordeckiego, Garibaldiego, Popularnej, Kałuszyńskiej oraz w Aninie, Warszawa

Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została zastosowane do uszczelnienia fundamentów w/w budynków, co pozwoliło na skrócenie harmonogramu robót w zakresie wykonawstwa hydroizolacji.

Oczyszczalnia ścieków przy ul. Zamiejskiej, Siedlce

Materiały Xypex do aplikacji tj. Xypex Concentrate i Xypex Patch’n Plug oraz domieszka uszczelniająca Xypex Admix C -1000 N F zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania napraw i doszczelnienia 2-ch zbiorników WKF, w ramach rozbudowy i przebudowy oczyszczalni ścieków w Siedlcach.

Oczyszczalnia ścieków, Łomianki

Za pomocą materiałów Xypex Patch’n Plug, Xypex Concentrate i Xypex Modified została wykonana naprawa i uszczelnienie zbiorników.

Stacja Uzdatniania Wody przy elektrowni Opole, Brzeg k/Opola

Materiały Xypex zostały z powodzeniem wykorzystane do wykonania zabezpieczeń przed agresją chemiczną dna i ścian zbiorników komór mokrych i suchych na obiekcie stanowiska rozładunkowego chemikaliów, zbiorników technologicznych osadu zagęszczonego i floatu, oraz komór i zbiorników podfiltrowych, zbiorników popłuczyn i filtrów.

Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Warszawskiej, Piastów

Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF oraz materiał Xypex Patch’n Plug zostały wykorzystane w remoncie i uszczelnieniu płyty fundamentowej budynku. Rozbiórka istniejącej płyty oraz wykonanie nowej z zastosowaniem, domieszki Xypex Admix C-1000 NF usunęło trwale problem zalewania garażu podziemnego wodami opadowymi i gruntowymi.

Zespoły budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Ząbkach, Wołominie, Legionowie

Materiały Xypex, w tym domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF, od wielu lat są stosowane do uszczelnień fundamentów budynków wykonywanych przez inwestora W.W. Inwestment Wiśniewscy z Wołomina.

Centrum Serwisowe Volvo, Młochów

Materiały Xypex zostały zastosowane jako izolacja przeciwwodna fundamentów i zbiorników przy rozbudowie w/w obiektu.

Oczyszczalnia ścieków Czajka, Warszawa

Materiały Xypex Concentrate i Xypex Modified zostały zastosowane do uszczelnienia zbiornika retencyjnego oraz komór mokrych na w/w obiekcie.

Siedziba MPWiK przy ul. Czerniakowskiej, Warszawa

Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF została użyta do wykonania izolacji przeciwwodnej fundamentów budynku głównego (segment A i B).

Gdański Business Centre przy ul. Inflanckiej, Warszawa

Materiały Xypex zostały zastosowane do uszczelnienia płyty fundamentowej na etapie A budowy kompleksu oraz do uszczelnienia zbiorników p.poż..

Zachodnia Business Center etap 2 przy Al. Jerozolimskich, Warszawa

Materiały Xypex zostały zastosowane do uszczelnienia zbiorników p.poż. i retencyjnych oraz separatora.

Tor kolarski, Pruszków

Materiał Xypex Concentrate został zastosowany do wykonania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych konstrukcji żelbetowych (płyt i ścian fundamentowych oraz rusztu).

Komory technologiczne wodociągu praskiego, Warszawa

Materiał Xypex Concentrate zostały użyty do izolacji płyt dennych i styków płyt ze ścianami komór.

Zbiornik wodny pow. 3500 m², Białystok

Materiał Xypex Concentrate zostały użyty do uszczelnienia i wzmocnienia nadbetonu stropu zbiornika (strop z płyt kanałowych).

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl