Co to jest Xypex?

XYPEX to materiały i technologia krystalizacji, która powoduje, że konstrukcje betonowe stają się nieprzepuszczalne dla wody i innych cieczy.

Technologia XYPEX opiera się na specjalnej kombinacji aktywnych nietoksycznych chemikaliów, które wraz z produktami ubocznymi hydratacji w betonie tworzą unikalny rodzaj kryształów. Te nierozpuszczalne kryształy trwale uszczelniają pory, kapilary i pęknięcia w betonie przed wodą i wieloma roztworami chemicznymi. Beton staje się nieprzepuszczalny, nawet pod wpływem wysokiego ciśnienia hydrostatycznego. XYPEX samouszczelnia rysy o rozwartości do 0,4 mm, uaktywnia się i odnawia procesy krystalizacji za każdym razem, gdy pojawia się woda. XYPEX jest nietoksyczny, posiada atest PZH. Skuteczność XYPEX jest wyjątkowa i całkowicie niepowtarzalna.

Technologia XYPEX pochodzi z Kanady i jest już sprawdzona od pięćdziesięciu lat w ponad 90 krajach na całym świecie. XYPEX zastępuje papy, maty bentonitowe, folie i inne hydroizolacje przy realizacji nowych konstrukcji. To także niezawodna i ekonomiczna alternatywa dla systemów „białych wanien”.

XYPEX to również technologia uszczelniania i renowacji starych konstrukcji betonowych, nawet tam, gdzie zawiodła tradycyjna izolacja.

Certyfikacja, dokumentacja techniczna

Produkty XYPEX są certyfikowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Komisji Europejskiej i są oznaczone znakiem CE. Produkcja materiałów XYPEX podlega regularnym audytom i spełnia wszystkie wymagania odpowiednich norm i przepisów.

Firma Krystal – Bet Sp. z o.o. posiada pełną dokumentację techniczną produktów i technologii XYPEX. To nie tylko ustawowo obowiązkowa dokumentacja, ale także szereg innych dokumentów szczegółowo opisujących właściwości materiałów XYPEX i ich zastosowanie, zarówno na nowych projektach, jak i podczas remontów.

Dokumenty te obejmują w szczególności:

 • certyfikaty
 • deklaracje właściwości użytkowych, atest PZH
 • karty techniczne
 • karty charakterystyki (bezpieczeństwa)
 • instrukcje stosowania XYPEX, wytyczne dotyczące projektowania XYPEX
 • Ogólne wytyczne uszczelniania betonów za pomocą materiałów XYPEX (przewodnik)
 • Raporty z testów

Z przyjemnością udzielimy wszelkiego wsparcia i pomocy technicznej, aby zapewnić niezawodne zastosowanie materiałów XYPEX w Twoim projekcie, a wyżej wymienione dokumenty prześlemy na życzenie.

krystalizacja Xypex

Niezależne japońskie laboratorium badawcze „Central Research Laboratory of Nikki Shoji” potwierdziło wzrost i penetrację formacji krystalicznych XYPEX-u na głębokość 50 mm w ciągu 26 dni.

Nie pokrytą XYPEX-em próbkę kontrolną oddzielono 50 mm od powierzchni. Fotografia jest obrazem tego przekroju. Widoczny jest osadzony wodorotlenek wapnia Ca (OH)2 wraz z cząstkami sześciennymi i rombowymi.

krystalizacja Xypex

Próbka pokryta “XYPEX Concentrate” została podobnie oddzielona 50 mm od powierzchni. Zdjęcie jest obrazem tego przekroju. Fotografia przedstawia początek reakcji katalitycznej, w której krystaliczne formacje XYPEX wyrastają z obszarów cząstek Ca (OH)2 i rosną przez żel C – S – H.

technologia krystalizacji Xypex
technologia krystalizacji Xypex

Ten przekrój poprzeczny po 26 dniach pokazuje powstawanie bogatych formacji krystalicznych XYPEX wytworzonych z żelu C – S – H. Dwadzieścia sześć dni po aplikacji XYPEX Concentrate na powierzchnię betonu można zaobserwować wzrost kryształów na głębokości 50 mm poniżej powierzchni betonu.

Zalety XYPEX

 • jest odporny na wysokie ciśnienie hydrostatyczne nawet od strony negatywnej konstrukcji betonowych.
 • nie wymaga suchego podłoża.
 • chroni i przedłuża żywotność konstrukcji betonowych i żelbetowych.
 • pozwala „oddychać” konstrukcji betonowej.
 • nie jest toksyczny – nadaje się do wody pitnej.
 • stosowany jest zarówno na „świeżym”, jak i starym betonie.
 • nie jest powłoką, formacje krystaliczne stają się integralną częścią betonu.
 • nie wymaga wyrównywania i gruntowania powierzchni przed nałożeniem.
 • w przeciwieństwie do powłok nie można go przebić, rozerwać ani rozwarstwić.
 • nie ma potrzeby zabezpieczania się przed zasypaniem ziemią.
 • można stosować bardziej ekonomicznie niż większość innych materiałów izolacyjnych.
 • samouszczelnia rysy o rozwartości do 0,4 mm.

Typowe projekty XYPEX

 • budowle hydrotechniczne
 • zbiorniki na wodę
 • oczyszczalnie ścieków
 • stacje uzdatniania wody
 • tunele i systemy metra
 • fundamenty
 • kanały
 • pomieszczenia podziemne
 • infrastruktura podziemna
 • baseny kąpielowe, oczka wodna
 • silosy, elewatory zbożowe
 • składowiska odpadów
 • stacje energetyczne
 • szyby windowe
 • prefabrykaty

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl