Xypex

KRYSTAL-BET Sp. z o.o.

Światowy standard zapewniania wodoszczelności i ochrony betonu przed agresją chemiczną przez krystalizację

czytaj więcej

KRYSTAL-BET Sp. z o.o.

Technologia i produkty XYPEX są znane i z powodzeniem  stosowane do strukturalnego uszczelniania betonów w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym i przemysłowym na terenie Polski od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Technologia i produkty XYPEX są stosowane zarówno w nowopowstających jak i istniejących obiektach.

Naszym bezpośrednim dostawcą jest XYPEX CE s.r.o. z Czech.

KRYSTAL-BET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem technologii i produktów XYPEX na terenie Polski.

Baza wiedzy

Jak wykonać skuteczną hydroizolację w technologii XYPEX? W jaki sposób XYPEX zapewnia ochronę przed agresją chemiczną? Hydroizolacja – czego unikać przy jej projektowaniu? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z hydroizolacją, hydroizolacją fundamentów, ochroną przed agresją chemiczną i produktami oraz technologią XYPEX znajdą Państwo w naszej bazie wiedzy.

Fundamenty a wysoki poziom wody gruntowej

Jak sobie poradzić z wodą gruntową – zarówno tą, która znajduje się stale w gruncie, jak i tą, która pochodzi z wody opadowej i przesącza się przez warstwy podłoża ? Woda gruntowa jest niebezpieczna dla fundamentów –  powoduje przecieki do piwnic, garaży podziemnych,  komórek lokatorskich itp.

czytaj więcej

Dlaczego warto stosować Xypex ?

Technologia Xypex  polega na tworzeniu specjalnego typu betonu wodoszczelnego,  który ma zdolność samouszczelniania rys i pęknięć do 0,4 mm i jest wodoodporny nawet na duże ciśnienie hydrostatyczne. Dlaczego warto stosować Xypex? Zalety stosowania technologii i produktów Xypex.: – odporność na działanie wody nawet pod dużym ciśnieniem oraz na działanie środowisk agresywnych, – gwarantowana zdolność do samouszczelniania rys o rozwartości do 0,4 mm, – Xypex nie ulega uszkodzeniu, przebiciu, nie są wymagane żadne warstwy […]

czytaj więcej

Xypex jako hydroizolacja posadzek i płyt fundamentowych

Posadzki betonowe posadowione bezpośrednio na gruncie i żelbetowe płyty fundamentowe stanowią bardzo ważny element  konstrukcyjny, zarazem narażony na działanie wilgoci, wody gruntowej, agresji chemicznej od zewnątrz i od wewnątrz. Ponadto, w przypadku posadzek przemysłowych,  wykonywane są one w obiektach, które charakteryzują się dużą intensywnością użytkowania powierzchni płaskich – są to różnego rodzaju hale, magazyny, garaże.

czytaj więcej

Gdzie kupić Xypex ?

KRYSTAL-BET Sp. z o.o.  jest wyłącznym dystrybutorem  produktów XYPEX na terenie Polski. 

XYPEX można zamówić lub kupić bezpośrednio u nas : Biuro i Magazyn: 04-962 Warszawa, ul. Małowiejska  25  czynne w godz. 8.00 – 16.00  tel. 602 325 568 lub 502 771 183.

Zamówienia prosimy składać na adres e-mail: biuro@krystal-bet.pl

 

Hydroizolacje XYPEX – doradztwo techniczne

W sprawach technicznych dotyczących  zaprojektowania skutecznej hydroizolacji, jej wykonania,  problemów z przeciekami prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:

mgr inż. Adam Durka  tel. 502 771 183,

mgr inż. Jolanta Zawadzka tel. 601 203 902

e-mail: biuro@krystal-bet.pl

Jak działa XYPEX na beton?

XYPEX staje się integralną częścią betonu, tej izolacji nie można  zniszczyć ani uszkodzić. Substancje chemiczne zawarte w produktach XYPEX, przenoszone w strukturę betonu przez wilgoć,   reagują z produktami ubocznymi hydratacji cementu. Na skutek tego tworzą się trwałe i nierozpuszczalne struktury krystaliczne w porach, kapilarach, wewnętrznych mikrospękaniach betonu oraz rysach. Działając w ten sposób wewnątrz betonu , XYPEX czyni go nieprzepuszczalnym dla cieczy i innych płynów, w tym agresywnych chemicznie,  z każdego kierunku. Co więcej procesy krystalizacji uaktywniają się  w obecności „nowej” wody.

Dzięki zastosowaniu produktów XYPEX poprawie ulegają wszystkie parametry betonu jak: wodoszczelność, wytrzymałość na ściskanie, wytrzymałość na zginanie, odporność na agresję chemiczną, odporność na cykle zamarzania/rozmarzania. XYPEX poprawia jakość i trwałość betonu, co jest szczególnie ważne  w przypadku np. fundamentów i konstrukcji betonowych eksploatowanych  w środowiskach narażonych na ciągłe i okresowe działanie wód gruntowych nawet pod dużym ciśnieniem, agresywnych wód gruntowych, w środowisku morskim (np. fundamenty  w strefie przybrzeżnej, nabrzeża portowe itp).

Czy XYPEX to produkt bezpieczny ?

Wszystkie produkty XYPEX są nieszkodliwe  dla zdrowia.  Nie zawierają lotnych nośników organicznych (VOC). Mogą być stosowane bezpiecznie w pomieszczeniach zamkniętych. Na całym świecie są dopuszczone do stałego kontaktu z wodą pitną i artykułami żywnościowymi. W Polsce posiadają Atest PZH.

Można je bezpiecznie stosować  do uszczelniania piwnic, pomieszczeń  przeznaczonych na stałe przebywanie osób, zbiorników na wodę pitną, oczek wodnych, wylęgarni ryb, silosów itp.

więcej

Produkty XYPEX są bardzo proste w stosowaniu. Mogą być nanoszone bezpośrednio  na powierzchnię, po zmieszaniu w odpowiedniej proporcji z wodą, lub stosowane jako domieszka do betonu lub zaprawy cementowej. Nie potrzeba wyrównywać ani gruntować podłoża.  Nie wymagane są zakłady w wykonywanej hydroizolacji. Domieszki Xypex Admix są dostarczane w woreczkach samorozpuszczalnych z odmierzoną ilością  produktu na 1 m3 mieszanki betonowej. Nie potrzeba go rozważać ani odmierzać. Firma KRYSTAL-BET, dystrybutor na Polskę, zapewnia szkolenia techniczne i praktyczne oraz pełne doradztwo techniczne, nadzory techniczne na budowach.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl