Roboty hydroizolacyjne a XYPEX – warunki prowadzenia robót

Zgodnie ze Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych roboty hydroizolacyjne, czyli roboty budowlane polegające na wykonaniu powłokowych hydroizolacji należy wykonywać przy przestrzeganiu pewnych warunków.

Roboty hydroizolacyjne – warunki, których należy przestrzegać:

  1. Temperatura powietrza i podłoża w czasie wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych powinna wynosić co najmniej + 5°C i być nie wyższa niż + 35°
  2. Zabronione jest wykonywanie robót hydroizolacyjnych w czasie deszczu, mżawki lub przy silnym nasłonecznieniu oraz wilgotności powietrza powyżej 85%. W przypadku wielu izolacji powłokowych problemem do ich ułożenia staje się także zbyt duża wilgotność podłoża. Na przykład przy układaniu izolacji z papy wilgotność podłoża powinna być poniżej 6%, przy stosowaniu powłok z żywic wilgotność podłoża powinna być jeszcze niższa i nie przekraczać  4% . Podłoże przed wylaniem żywicy musi zostać dokładnie wysuszone ze względu na to, że izolacje z żywic nie są paroprzepuszczalne tak więc zebrana pod nimi wilgoć nie mając możliwości ujścia może w czasie odspajać powłokę od podłoża , uszkadzać ją i degradować. W przypadku wykonywania izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych  w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotność powietrza konieczne jest stosowanie dodatkowych i kosztownych zabezpieczeń takich jak ustawianie namiotów i stosowanie elektrycznych dmuchaw powietrza.
  3. W przypadku silnego wiatru dopuszcza się układnie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni. Na przykład układanie izolacji z papy w czasie wiatru grozi wywołaniem pożaru podczas  zgrzewania papy.
  4. Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe części podziemnych budynków i budowli należy prowadzić w wykopach o szerokości nie mniejszej iż 60 cm. Jeśli głębokość wykopu przekracza 1 m, to wykop należy wykonać ze skarpami  lub o ścianach pionowych umocnionych deskowaniem.  Przed wykonaniem izolacji przeciwwodnych należy także obniżyć poziom wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu przewidzianego do wykonania warstwy hydroizolacji.

Izolacje przeciwwodne i izolacje przeciwwilgociowe wykonywane w technologii XYPEX różnią się na korzyść od izolacji powłokowych.

Zastosowanie XYPEX-u , przeciwnie do większości innych systemów hydroizolacji, powoduje, że staje się on przede wszystkim  integralną częścią betonu.  Zabezpiecza on beton przed wnikaniem wody i substancji chemicznych zabudowując pory i kapilary w betonie trwałymi i nierozpuszczalnymi strukturami krystalicznymi. Ponadto posiada on unikalną zdolność do uaktywniania się i inicjowania procesów krystalizacji  przy każdym nowym narażeniu na działanie wody oraz zdolność do samouszczelniania rys o rozwartości do 0,4 mm. Ponieważ XYPEX czyni strukturę betonu nieprzepuszczalną dla wody i substancji chemicznych  , w rezultacie poprawia zdecydowanie poprawia jakość i trwałość betonu. Tradycyjne izolacje powłokowe, bazując na przyczepności do powierzchni betonowych, podlegają w czasie procesom degradacji i starzenia spowodowanych działaniem agresywnych środowisk, ciśnienia hydrostatycznego , korozji chemicznej, rozwarstwieniami, uszkodzeniami mechanicznymi .

Izolacje z XYPEX , ze względu na to, że  wykorzystują wilgoć jako katalizator do produkcji struktur krystalicznych w betonie, należy stosować,  w przeciwieństwie do standardowych izolacji, na podłoże wilgotne i nasiąknięte wodą. Ponieważ wilgoć jest wymagana do kilku dni  także po wykonaniu izolacji, nie ma przeciwskazań do wykonywania izolacji lub  nie ma potrzeby do stosowania dodatkowych zabezpieczeń  w czasie mżawki czy dużej wilgotności powietrza. Izolację XYPEX  można stosować w temperaturze  od +2 °C, a w przypadku domieszki wodoszczelnej do betonu XYPEX Admix – 5°C.  XYPEX należy chronić przez wiatrem aby zapobiec nadmiernemu wysychaniu, w przypadku wietrznej pogody lub dużego nasłonecznienia na beton z XYPEX można zastosować , jako alternatywę do standardowej pielęgnacji mgłą wodną, środek XYPEX Gamma Cure, który służy właśnie jako ochrona przed parowaniem wody z powierzchni betonu.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl