Dlaczego izolacja przeciwwilgociowa jest ważna?

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentu i podłogi spełnia istotną rolę – zapobiega wnikaniu wilgoci w konstrukcję fundamentów i posadzek oraz zapobiega jej przenikaniu do wnętrza budynku. W przypadku braku izolacji przeciwwilgociowej fundamentów lub jej niedopasowaniu do występujących warunków gruntowo-wodnych, w piwnicy pojawia się wilgoć a nawet przesiąki wody, co z kolei może powodować zawilgocenia a nawet degradację tynków i posadzek, ich zagrzybienie. Utrzymujące się zagrzybienie stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, a usuwanie i naprawianie izolacji przeciwwilgociowych , odgrzybianie jest uciążliwe, czasochłonne i kosztowne.

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentów – jak budować, aby wzmocnić jej działanie?

Generalnie , w warunkach gdy nie ma zagrożenia wodą gruntową, fundamenty wykonuje się z bloczków betonowych. Następnie, jako izolację przeciwwilgociową, stosuje się 2-3 warstwy lepiku lub innej masy bitumicznej. Należy jednak pamiętać, że tego typu zabezpieczenia ulegają procesom starzenia i degradacji w czasie. Posadzki cementowe w piwnicach, szczególnie w starych domach z ubiegłego wieku, są z reguły bardzo porowate i podatne na wnikanie wilgoci z gruntu nie mówiąc o wodzie gruntowej.
Dużo lepszym rozwiązaniem jest wykonanie ław i ścian fundamentowych z wylewanego betonu, bo zapewnia to większą wytrzymałość i trwałość podstawowej konstrukcji, jaką są fundamenty. Najlepiej żelbetowe ściany fundamentowe posadowić bezpośrednio na żelbetowej płycie fundamentowej grubości 30 – 40 cm. W przypadku budynków wielorodzinnych płyta fundamentowa może mieć bardziej skomplikowany kształt ze względu na pogrubienia i przegłębienia na przykład pod szachty windowe i może być grubsza. Bardzo dobrym rozwiązaniem jest też, w przypadku budynku niepodpiwniczonego, wykonanie samej betonowej płyty fundamentowej posadowionej na gruncie. Co wtedy z izolacją przeciwwilgociową ? Jaką izolację przeciwwilgociową stosować i czy stosować ją w ogóle?

Czy izolacja przeciwwilgociowa jest wówczas konieczna ?

Tak, izolacja przeciwwilgociowa jest w każdym przypadku konieczna, zgodnie ze sztuką budowlaną. Tylko jej wykonanie wówczas jest o wiele prostsze. Nie trzeba się na przykład martwić o spoiny w bloczkach betonowych, które są potencjalnymi miejscami przenikania wilgoci. Najprostszym i jednym z najtańszych rozwiązań wykonania izolacji przeciwwilgociowej jest zastosowanie domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF, którą dodaje się bezpośrednio na węźle betoniarskim lub do betonowozu przed wylaniem betonu na obiekcie. Zastosowanie domieszki w ilości 1,5 – 2 kg/m3 mieszanki betonowej gwarantuje skuteczną i trwałą izolację przeciwwilgociową konstrukcji fundamentów. W przypadku trwałej izolacji przeciwwodnej fundamentów wymagana ilość domieszki wynosi jest 3 kg/m3 betonu. Domieszka ta jest dodawana do betonu ścian i płyt fundamentowych. Taka izolacja przeciwwilgociowa nie wymaga zatrudniania brygad roboczych, a jej wykonanie sprowadza się do dozowania Xypex Admix C-1000 NF na węźle betoniarskim lub do betonowozu, w czym nasza firma KRYSTAL-BET służy pomocą.

Co zastosować jako izolację przeciwwilgociową, kiedy fundamenty żelbetowe są już wykonane?

Jeśli fundamenty żelbetowe są już wykonane, zamiast nakładania bitumów, które są substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia i środowiska, można zastosować produkt Xypex Concentrate w ilości 0,8 – 1 kg/m2 powierzchni. Można go aplikować zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz fundamentów.

Dlaczego występują zawilgocenia i przesiąki wody w piwnicy ?

Te zjawiska występują najczęściej wtedy, kiedy izolacje bitumiczne są stare i zdegradowane lub na przykład ściany fundamentowe zostały „zabezpieczone” tylko folią kubełkową, która w żadnym razie nie stanowi izolacji przeciwwilgociowej. No i układ fundamentów jest tradycyjny, tzn. ściany są wykonane z bloczków betonowych lub cegły a posadzka cementowa grubości kilku cm jest wylana ze słabego betonu najczęściej jeszcze wykonanego na miejscu w betoniarce. Jeśli w piwnicy pojawiają się zawilgocenia a nawet przesiąki wody, naprawa i uszczelnienie są bardziej złożone.

Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna ścian – jak ją wykonać?

Ściany – jeśli są otynkowane, tynk w miejscach zawilgoceń należy odkuć całkowicie i odsłonić strukturę ściany . Jeśli występują zawilgocenia lub przesiąki przez spoiny w bloczkach należy spoiny w tych miejscach odkuć. Następnie dokładnie oczyścić z kurzu i luźnych elementów, zmyć dokładnie czystą wodą. Spoiny wypełnić Xypex Patch’n Plug, który służy do tamowania wycieków i wykonania uszczelnień liniowych. Skute tynki uzupełnić tynkiem wodoszczelnym. Najlepiej taki tynk wykonać dodając do gotowej zaprawy cementowej domieszkę uszczelniającą Xypex Admix C-1000 NF w ilości 5 kg/m3 zaprawy cementowej. Dodanie Xypex Admix C-1000 NF to koszt kilku złotych na 1 m2 a gwarantuje skuteczną barierę przed przenikaniem wody i wilgoci do wewnątrz piwnicy.

Jak wykonać izolację przeciwwilgociową i przeciwwodną posadzki ?

Posadzki – przede wszystkim należy doszczelnić styk posadzki ze ścianami fundamentowymi. Można to wykonać za pomocą fasety z Xypex Patch’n Plug. Jeśli beton posadzki jest dobrej jakości, ma grubość ponad 10 cm, nie występują duże rysy tj. powyżej 0,5 mm, posadzkę taką można doszczelnić powierzchniowo za pomocą Xypex Concentrate w ilości 1 kg/m2. Xypex wnika w masę betonu i doszczelnia go wewnątrz na całej grubości.
Jeśli posadzka jest słabej jakości, znacznie porysowana i popękana, występują przecieki, najlepiej wykonać na niej nadlewkę grubości przynajmniej 10 cm z betonu klasy najlepiej minimum B25 (C-20/25) z dodatkiem domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF. Standardowe dozowanie domieszki uszczelniającej wynosi 2 – 3 kg/m3 mieszanki betonowej. Koszt domieszki to rząd ok. 20 -30 zł/m2 a zapewnia skuteczną i trwałą izolację posadzki.

Izolacja przeciwwilgociowa w technologii Xypex – jakie ma zalety?

Substancje zawarte w produktach Xypex , wykorzystując wilgoć zawartą w betonie, zabudowują strukturę betonu siecią trwałych i nierozpuszczalnych kryształów, tworząc w ten sposób zaporę przeciw wnikaniu wilgoci i agresywnych substancji w beton. Wzmacniają beton i wydłużają jego żywotność o kilkadziesiąt lat.

Wszystkie produkty Xypex są nietoksyczne, przyjazne środowisku, nieszkodliwe dla zdrowia, posiadają Atest PZH.

Stawiając na produkty Xypex stawiasz nie tylko na skuteczną izolację ale też na ekologię .

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl