Wpływ domieszek na beton

Jaki musi być  beton do konstrukcji fundamentów, zbiorników, systemów i infrastruktury podziemnej ? Odpowiedź jest prosta – wytrzymały, wodoszczelny , nie zagrożony tworzeniem się rys. Jak to osiągnąć ?

Przede wszystkim decyduje odpowiedni dobór składu mieszanki betonowej – przy wymaganych właściwościach betonu stwardniałego należy pamiętać o tym, aby uzyskać jednocześnie spowolniony  przyrost wytrzymałości do 90 dni, możliwie wolne wydzielanie ciepła twardnienia, niski współczynnik rozszerzalności termicznej i dużą przewodność cieplną betonu. Cement, jeden z podstawowych składników betonu, powinien posiadać niskie ciepło twardnienia, charakteryzujące się wolnym jego wydzielaniem w początkowym okresie hydratacji. Kruszywo nie powinno zawierać drobnych frakcji poniżej 1 mm, a szczególnie poniżej 0,25 mm. Ilość drobnych frakcji w betonie powinno się ograniczać, gdyż  zwiększając więźliwość wody w betonie, powodują, że betony są bardziej podatne na zarysowania. Ilość wody w mieszance betonowej ma także duży wpływ na tworzenie się rys w betonie. Niski stosunek wodno-cementowy (w/c) ogranicza szybkość wysychania młodego betonu a zarazem skurcz i skłonność do powstawania rys tzw. skurczowych.

Domieszki do betonu

Dużą rolę pełnią tu domieszki do betonu (dodatki), dodawane w trakcie przygotowywania mieszanki betonowej. Domieszki napowietrzające wykazują mniejszy i wolniejszy skurcz betonu w czasie pierwszych 24 godzin od jego wylania. Domieszki pęczniejące wpływają korzystnie na stan naprężeń w młodym betonie, w konstrukcjach o ograniczonej swobodzie odkształceń. Proces efektywnego pęcznienia musi zachodzić  w trakcie twardnienia i wzrostu temperatury w betonie a nie w czasie wiązania betonu. Domieszki uplastyczniające , najbardziej popularne, umożliwiają ograniczenie ilości  cementu i wody w mieszance betonowej. Ich udział jest bardzo ważny, szczególnie przy wykonywaniu betonów masywnych, gdyż pozwala na obniżenie temperatur maksymalnych twardniejącego betonu. Stosowanie domieszek wydłużających czas wiązania mieszanki betonowej pozwala na jej układanie w okresie letnim (przy podwyższonych temperaturach otoczenia), umożliwia jej transport na większe odległości oraz jej właściwe ułożenie, zagęszczenie i zawibrowanie z wcześniej ułożonymi warstwami w wykonywanej konstrukcji.

Domieszki Xypex Admix C-serie ( standardowa Xypex Admix C-1000 NF) dopełniają działania wyżej wymienionych domieszek, stosowanych standardowo przez węzły betoniarskie, oraz znacznie poprawiają właściwości betonu pod względem jego wodoszczelności (zastępują dodatkową hydroizolację powłokową) jak i odporności na agresję chemiczną (są alternatywą dla powłok żywicznych). Domieszki Xypex Admix C-serie chronią beton oraz zbrojenie przed penetracją wilgoci i wody pod ciśnieniem,  korozją, Karbonatyzacją, siarczanami, substancjami chemicznymi w tym kwasami i zasadami, produktami  na bazie oleju w tym benzyny i  oleju napędowego, kiszonkami, przenikaniem prądów błądzących i radonu. Są w pełni kompatybilne z domieszkami stosowanymi standardowo.

Aby uzyskać więcej informacji na temat właściwości i zastosowania domieszek Xypex Admix w projekcie czy na obiekcie prosimy o kontakt z doradcą technicznym Krystal-Bet.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl