XYPEX a odporność betonu

Od czego zależy odporność betonu i jego składników ?

Odporność betonu w warunkach eksploatacyjnych zależy od bardzo wielu czynników. Najważniejsze z nich to odporność samych składników betonu to jest spoiw i kruszyw oraz skład ilościowy mieszanki betonowej i struktura (porowatość) betonu. Na odporność betonu ma wpływ także sposób jego wykonania i pielęgnacji.

Czynniki wpływające na odporność betonu

Dobór składników betonu – intensywność przebiegu korozji betonu uzależniona jest od jego jakości w tym od jakościowego doboru składników betonu, dozowania i rodzaju cementu, uziarnienia kruszywa, stosunku wody do cementu (w/c) oraz sposobu wykonania betonu. Ilość cementu ma znaczenie decydujące. Większa ilość cementu to większa szczelność betonu, ale należy także pamiętać, że jest on składnikiem najbardziej podatnym na agresję. Na zwiększenie odporności betonu ma także wpływ dobre uziarnienie kruszywa i staranne przerobienie mieszanki betonowej. Świeży beton musi być dobrze urabialny, aby dał się dobrze zagęścić i ułożyć dla uzyskania równomiernej struktury i dla uniknięcia niedowibrowań i raków. Należy kontrolować zawartość powietrza w zagęszczonym świeżym betonie – dla betonu zwykłego powinna ona wynosić max. 1,5% objętości.

Struktura betonu – wędrówka składników agresywnych z otaczającej wody do wnętrza betonu następuje na drodze dyfuzji spowodowanej różnicą stężenia poszczególnych jonów . Szybkość dyfuzji zależy od różnicy stężeń ale także od przekrojów kapilarów w betonie, którymi to przenikanie zachodzi i ich ilości. Istnieje wyraźna zależność potwierdzona badaniami między porowatością betonu a jego odpornością na agresję chemiczną. Ważny jest wskaźnik wodo-cementowy (stosunek w/c) – dla betonów masywnych nie powinien on przekraczać 0,60.

Twardnienie betonu – ze względu na odporność korozyjną pożądany jest jak najdłuższy okres wstępnego twardnienia betonu.

Pielęgnacja betonu – bardzo istotna dla odporności betonu jest jego prawidłowa pielęgnacja. Ważne jest nie tylko, by utrzymywać beton w stanie wilgotnym jak najdłużej (nawet przez 14 dni), ale także by zacząć pielęgnację jak najwcześniej  – najlepiej już w momencie wiązania cementu. Dzięki prawidłowej pielęgnacji  można zapobiec powstawaniu późniejszych rys i spękań w betonie, które wywodzą się z niewidocznych mikrorys, tworzących się już w pierwszych godzinach po zarobieniu.

Oddziaływanie środowiska – największym zagrożeniem dla betonu jest woda: gruntowa lub opadowa przy czym decydujące znaczenie ma szybkość przepływu wody, wahanie poziomu, jednostronne ciśnienie wody (oddziaływanie wody na ściany fundamentów budynków podpiwniczonych). W przypadku wody płynącej agresywne działanie wody występuje w sposób wzmożony  gdyż rozcieńcza ona i wypłukuje z powierzchni betonu produkty reakcji środowiska ze składnikami cementu a doprowadzając nowe partie agresywnych związków przyspiesza znacznie ich niszczący wpływ na beton.  Wahania poziomu wody powodują, że poza działaniem  czysto chemicznym  występuje także korozja fizyczna betonu. Przy jednostronnym działaniu ciśnienia wody zwiększa się zagrożenie korozyjne wskutek przyśpieszenia penetracji agresywnego środowiska do wnętrza betonu i w krytycznym przypadku powodowanie  przenikania wody poprzez ściany fundamentowe do wnętrza podziemia budynku. Jest to szczególnie groźne gdy mamy do czynienia z rozpuszczaniem i ługowaniem składników spoiwa z betonu i jest widoczne  w postaci nacieków białych i brunatnych soli stanowiących głównie węglan wapniowy pochodzący z cementu.

Czynniki zmniejszające zagrożenie

Głównym czynnikiem hamującym korozję betonu jest właściwa jakość betonu a przede wszystkim jego szczelność i wstępnie osiągnięty jeszcze przed zetknięciem się ze środowiskiem agresywnym stan odporności oraz właściwa pielęgnacja betonu.

Można to osiągnąć poprzez zastosowanie technologii i produktów XYPEX. Technologia ta oparta jest na modyfikacji betonu, polegającej na wypełnianiu kapilar i mikrorys w betonie co zapobiega penetracji wody i substancji agresywnych we wszystkich kierunkach. Substancje chemiczne zawarte w produktach XYPEX, poprzez dyfuzję wykorzystują wodę jako medium do wniknięcia w kapilary i mikrorysy w betonie czyli w strukturę betonu. Ten proces inicjuje reakcje chemiczne pomiędzy XYPEX-em , wilgocią i produktami ubocznymi hydratacji cementu tworząc nierozpuszczalną i trwałą strukturę krystaliczną w kapilarach i mikrorysach  betonu. Powstała w ten sposób integralna struktura uszczelnia beton i powoduje , że staje się on nieprzepuszczalny dla wody i agresywnych substancji chemicznych nawet pod wysokim ciśnieniem hydrostatycznym. Dzięki temu, że beton staje się szczelny,  stal zbrojeniowa jest trwale zabezpieczona przez korozją.

Zastosowanie domieszek uszczelniających XYPEX Admix , które dodaje się do mieszanek betonowych w trakcie ich przygotowywania na węzłach betoniarskich lub do betonowozów jeszcze przez wylaniem betonu na budowie powoduje ,że XYPEX jest już obecny i aktywny w całej strukturze betonu już od momentu jego wbudowania i twardnienia, co powoduje, że  beton nabiera  już odporności jeszcze przed zetknięciem się ze środowiskiem wodnym i agresywnym.

XYPEX ma  unikalną właściwość samo-uszczelniania rys o rozwartości do 0,4 mm.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl