Fundamenty a wysoki poziom wody gruntowej

Budujemy tysiące domów, apartamentowców, biurowców na działkach o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych.  W przypadku gruntów może zachodzić potrzeba stabilizacji podłoża np. poprzez częściową wymianę gruntu, wzmocnienie podłoża czy posadowienie budynku na palach.

A jak sobie poradzić z wodą gruntową – zarówno tą, która znajduje się stale w gruncie, jak i tą, która pochodzi z wody opadowej i przesącza się przez warstwy podłoża ? Woda gruntowa jest niebezpieczna dla fundamentów –  powoduje przecieki do piwnic, garaży podziemnych,  komórek lokatorskich itp. Powoduje zawilgocenia ścian i posadzek, doprowadza do powstawania zagrzybień i pleśni. Nawet jeśli teoretycznie występuje poniżej poziomu posadowienia budynku, poziom wody gruntowej może ulec podwyższeniu na skutek topnienia śniegu wiosną, dużych, długotrwałych i intensywnych opadów przez cały rok, wadliwie działającego drenażu. Może także ulec zmianie na skutek inwestycji budowlanych  prowadzonych w okolicach lub na przykład podniesienia poziomu gruntu przez właściciela na sąsiedniej działce. Fundamenty a woda gruntowa – o czy należy wiedzieć?

Właściwa konstrukcja i prawidłowa hydroizolacja fundamentów

Dlatego bardzo ważne jest zaprojektowanie właściwej konstrukcji fundamentów oraz zaprojektowanie  i wykonanie prawidłowej hydroizolacji fundamentów.

Zaleca się przede wszystkim posadowienie budynku na żelbetowej  płycie fundamentowej , która przenosi obciążenia statyczne i ruchome budowli od góry jak i parcie wody gruntowej od spodu płyty. Płyta powinna mieć co najmniej 30 cm grubości. Na płycie wykonywane  są żelbetowe ściany fundamentowe standardowo 24 – 25 cm grubości.  Fundamenty tak zaprojektowane minimalizują już na starcie ryzyko zagrożenia wodą gruntową i ewentualnych nieszczelności, jakie mogą powstać jeśli pozostaniemy przy tradycyjnym układzie fundamentów, to jest ław, stóp i ścian fundamentowych oraz betonowej posadzki  na gruncie.

Jaki rodzaj hydroizolacji fundamentów zaprojektować i/lub  wykonać aby była ona skuteczna i trwała?

Hydroizolacje powłokowe, szczególnie poddane stałemu lub zmiennemu działaniu wody gruntowej, mają tendencje do starzenia się w ciągu nawet kilkunastu lat. Ponadto podatne są na uszkodzenia mechaniczne w trakcie wykonywania izolacji fundamentów jak i podczas wykonywania zasypki fundamentów. Wymagają suchego podłoża, zagruntowania  przed wykonaniem właściwej hydroizolacji, odpowiednich warunków pogodowych bez opadów deszczu czy śniegu, ich wykonanie jest uzależnione od temperatury otoczenia.

Skuteczną, trwałą i  wydłużającą żywotność betonu jest hydroizolacja fundamentów w  technologii XYPEX. XYPEX – to strukturalne uszczelnienie fundamentów w poprzez procesy krystalizacji, które zachodzą wewnątrz betonu. Takiej hydroizolacji nie można wadliwie wykonać, nie można jej uszkodzić, oderwać, rozwarstwić. Idealnym rozwiązaniem  dla nowo wznoszonych budynków jest zastosowanie domieszki uszczelniającej Xypex Admix, którą dodaje się bezpośrednio do mieszanki betonowej.  Hydroizolacja XYPEX jest odporna na wysokie ciśnienie hydrostatyczne i agresję chemiczną, nie wpływa negatywnie na wytrzymałość, opad czy urabialność betonu, które pozostają zgodne z formułą oryginalnej mieszanki betonowej. Wszystkie produkty XYPEX są nietoksyczne, posiadają Atest PZH. Zastosowanie domieszki uszczelniającej Xypex Admix nie wymaga nakładów robocizny na ułożenie hydroizolacji, co przekłada się na niskie koszty i łatwość  stosowania takiej hydroizolacji.

hydroizolacja fundamentów

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl