Szkło wodne do betonu a produkty Xypex

Jakie jest zastosowanie szkła wodnego w budownictwie ?

Szkło wodne to roztwór wodny krzemianów sodu, potasu lub sodu i potasu. Jest znane i wykorzystywane w budownictwie, przede wszystkim  przy produkcji materiałów budowlanych. Tak więc szkło wodne jest stosowane do wyrobu klejów i kitów stosowanych w budownictwie, produkuje się z niego żywice silikonowe. Szkło wodne stosuje się także jako spoiwo do materiałów  ceramicznych, do wyrobu farb.

Szkło wodne do betonu było i może być także sporadycznie stosowane  jako domieszka przyspieszająca wiązanie i twardnienie betonu. Szkło wodne dodane w ilości 5% masy cementu wywołuje natychmiastowy początek wiązania, a samo wiązanie trwa około 15 minut. Zaprawa z taką ilością szkła wodnego ma po 1 dniu 2 razy większą wytrzymałość na ściskanie, ale po 28 dniach co najmniej 2 razy mniejszą w stosunku do zaprawy bez tej domieszki. Tak więc szkło wodne do betonu  jest preparatem wywołującym prawie natychmiastowe wiązanie cementu. Jednak poważnie obniża wytrzymałość betonu i dlatego powinno być stosowane tylko dla małych ilości zapraw i betonów. Dawniej, kiedy nie było tylu  innych dostępnych środków na rynku, szkło wodne  do betonu  było stosowane  przy tamponowaniu rys i otworów  przy przeciekaniu wody. Zwykle dodawane w ilości 1% masy cementu okresowo poprawia wodoodporność  betonu.

Szkło wodne do betonu – jakie mamy alternatywy ?

Znacznie lepszą i trwalszą alternatywą jest zastosowanie , zamiast szkła wodnego, domieszki uszczelniającej do betonu Xypex Admix C-1000 NF. Przy obecnie stosowanych  zaprawach i mieszankach betonowych o spowolnionym przyroście wytrzymałości do 90 dni ze względu m.in. na eliminację rys skurczowych zaleca się stosowanie domieszek kompatybilnych z taką mieszanką betonową, a taką domieszką jest Xypex Admix C-1000 NF.  Domieszka ta ponadto nie zmienia działania innych domieszek dodawanych standardowo do mieszanki betonowej wpływających między na jego urabialność lub porowatość.

Szkło wodne do betonu okresowo podnosi wodoodporność betonu, ale negatywnie wpływa na wytrzymałość betonu. Domieszka uszczelniająca Xypex Admix C-1000 NF zabezpiecza trwale beton oraz zbrojenie przed:

Nie wpływa negatywnie na wytrzymałość , opad czy urabialność betonu, które pozostają zgodne z formułą oryginalnej mieszanki. Z domieszką Xypex Admix mieszanka betonowa jest transportowana, wylewana i twardnieje dokładnie tak, jak przy jej braku.

Do tamowania przecieków wody, nawet pod dużym ciśnieniem, można zastosować zamiast szkła wodnego do betonu, Xypex Patch’n Plug –  bez skurczową , hydrauliczną mieszankę cementową o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Xypex Patch’n Plug w ciągu kilku minut zatrzymuje aktywne wycieki wody i służy do uszczelniania rys, pęknięć, styków, raków i innych wad betonu.

Wszystkie produkty Xypex są nieszkodliwe dla zdrowia i środowiska, posiadają Atest PZH.

Firma KRYSTAL-BET gwarantuje pełne wsparcie techniczne i praktyczne  w procesie projektowania i wykonywania hydroizolacji  w technologii Xypex.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl