Hydroizolacja do betonu – produkty XYPEX stosowane powierzchniowo

Hydroizolacja do betonu XYPEX. Wskazówki praktyczne.

Produkty XYPEX , służące do hydroizolacji betonu, można stosować  jako domieszki uszczelniające do betonu, jako wypełniacze do zacierania powierzchni poziomych posadzek oraz jako powłoki na podłoża betonowe.

Podstawowymi produktami do aplikacji powierzchniowej są Xypex Concentrate, Xypex Modified oraz Xypex Patch’n Plug.

Hydroizolacja do betonu  XYPEX  opiera się na zapewnieniu wodoszczelności betonu poprzez procesy krystalizacji zachodzące w masie betonu, chociaż jest aplikowana na powierzchnię betonu. Można ją stosować powyżej lub poniżej poziomu gruntu, od zewnątrz lub od wewnątrz budynku.

Na czym polega krystaliczna hydroizolacja do betonu ?

Hydroizolacja krystaliczna XYPEX jest mieszaniną cementu, poddanego obróbce piasku krzemionkowego oraz aktywnych firmowych substancji chemicznych. Po zmieszaniu produktu z wodą i zastosowaniu go jako powłoki cementowej, aktywne chemikalia dyfundują w beton  w wyniku reakcji katalitycznych, które generują  powstawanie nierozpuszczalnych i trwałych struktur krystalicznych w masie betonu. Ten system krystalizacji powoduje, że beton zostaje  skutecznie uszczelniony przed wnikaniem i przenikaniem wody i innych cieczy z dowolnego kierunku i chroni beton i stal zbrojeniową przed degradacją i zniszczeniem na skutek trudnych warunków środowiskowych – wysokiego poziomu wód gruntowych, zalegania wód opadowych, agresywności chemicznej wód, działania środowiska morskiego. Jest stosowany także do hydroizolacji i ochrony przed agresją chemiczną różnego rodzaju zbiorników – na wodę pitną, retencyjnych, przeciwpożarowych, w oczyszczalniach ścieków, stacjach uzdatniania wody, basenów, oczek wodnych.

Certyfikacja

Wszystkie produkty XYPEX posiadają stosowne certyfikaty  dopuszczające do stosowania na całym świecie, w tym certyfikaty CE na obszarze Unii Europejskiej oraz Atesty Higieniczne w tym Atest PZH. Badania produktów są prowadzone przez akredytowane niezależne laboratoria spełniające międzynarodowe standardy certyfikacji.

Hydroizolacja do betonu – jak przygotować  produkty XYPEX do aplikacji powierzchniowej ?

Produkty występują w postaci szarego proszku. Należy zmieszać je objętościowo z czystą wodą w ilościach, które można nałożyć w ciągu 20 do 30 minut od ich wymieszania z wodą. Gdy mieszanina zgęstnieje, należy ją ponownie przemieszać, ale nie dodawać dodatkowej wody. Nie dodawać także innych spoiw lub domieszek.

Produkty po zmieszaniu z wodą w odpowiednich proporcjach można nakładać na powierzchnie ręcznie za pomocą pędzli lub szczotek oraz mechanicznie za pomocą aparatów do natrysku.

Przy zużyciu produktu w ilości 0,60 – 0,80 kg/m2 proporcje objętościowe wynoszą 5 części proszku na 2 części wody, w ilości  1 kg/m2 : 3 części proszku na 1 część wody.

Przy aplikacji natryskowej trzeba dodać trochę więcej wody – przy 0,80 kg/m2 proporcja wynosi 5 części proszku na 3 części wody.

Jak przygotować powierzchnię do wykonania hydroizolacji do betonu XYPEX ?

Powierzchnie gładkie (np. tam, gdzie były stosowane formy szalunkowe stalowe), powierzchnie pokryte smarem szalunkowym lub innymi zanieczyszczeniami należy uszorstnić, zmyć strumieniem wody najlepiej pod ciśnieniem. Powierzchnia powinna mieć otwarty system kapilar w betonie, tak aby Xypex mógł  wniknąć w masę betonu.

Należy także naprawić wady występujące w podłożu, miejsca tych wad wskazują zawilgocenia lub wycieki wody, złuszczenia , wysolenia pojawiające się na powierzchni betonu lub tynku.

Pęknięcia i wadliwe połączenia konstrukcyjne, spoiny bloczków betonowych, przerwy robocze w betonowaniu, styki – przed wykonaniem właściwej hydroizolacji należy wadliwe miejsca wybruzdować (standardowo bruzda o wymiarach min. 2,5 (głębokość) x 2,5 (szerokość) cm). Bruzda nie może być w kształcie litery V. Szczelinę należy oczyścić z zanieczyszczeń i kurzu, zwilżyć wodą usuwając jej nadmiar. Jeśli występują zawilgocenia lub wycieki wody wypełnić ją za pomocą Xypex Patch’n Plug, jeśli miejsca są suche można wypełnić za pomocą Xypex Concentrate w postaci Dry-Pac. Mocno dociskać dobijając młotkiem.

Tak samo należy postępować jeśli występują inne wady  betonu np. w postaci niedowibrowań czy kieszeni z kruszywa czy innych miejsc o słabej jakości betonu.

Xypex wymaga podłoża o powierzchni nasyconej wodą, dlatego doskonale sprawdza się na przykład w trudnych warunkach gruntowo-wodnych, w przypadku występowania trwałego lub czasowego zagrożenia wodą.

Przed wykonaniem hydroizolacji betonu za pomocą Xypex Concentrate lub Xypex Concentrate i Xypex Modified podłoże należy dokładnie zwilżyć czystą wodą, gdyż wspomaga to właściwą dyfuzję aktywnych substancji zawartych w Xypex-ie do kapilar i porów betonu i zapewnia wzrost struktur krystalicznych głęboko w masie betonu. Powierzchni powinna być tak przygotowana, aby nie pozostawała na niej lśniąca woda. Jeśli podłoże wyschnie, należy go ponownie zwilżyć.

Hydroizolacja do betonu XYPEX – jak ją wykonać?

Po naprawach podłoża i przygotowaniu powierzchni produkty XYPEX po zmieszaniu ich w stosownych proporcjach (podanych wyżej) nakładamy na powierzchnie za pomocą szczotki lub pędzla z półsztywnym włosiem, lub za pomocą aparatu do natrysku. Powłoka musi być nałożona równomiernie i powinna mieć grubość nieco poniżej 1,25 mm (w postaci wilgotnej). Standardowe dozowanie wynosi 0,80  do 1 kg/m2 w przypadku jednej warstwy, 2x 0,60 kg/m2 do 2 x 0,80 kg/m2 w przypadku dwóch warstw Xypex-u. Podczas aplikacji należy pamiętać ,aby dobrze wypełnić pory powierzchniowe i włoskowate pęknięcia w betonie.

W przypadku wykonywania hydroizolacji dwuwarstwowej należy pamiętać o tym, że drugą warstwę aplikujemy po osiągnięciu przez pierwszą warstwę początkowego wiązania, ale gdy jest jeszcze „świeża” tzn. w czasie krótszym niż 48 godzin od wykonania pierwszej warstwy. Zalecane jest także lekkie zwilżenie pierwszej warstwy przed nałożeniem drugiej.

Metoda hydroizolacji „sandwich”

Polega ona na tym, że Xypex Concentrate jest nakładany np. na beton podkładowy  przed wykonaniem właściwej posadzki betonowej czy cementowej. Wtedy należy pamiętać o tym, żeby beton posadzki wylewać na warstwę Xypex Concentrate, kiedy jest ona już stwardniała ale jeszcze „świeża” – preferowany przedział czasowy to 12 – 24 godziny od aplikacji hydroizolacji XYPEX. Przed wylaniem posadzki należy upewnić się , że powłoka jest w dobrym stanie.

Pielęgnacja hydroizolacji do betonu XYPEX

Nie należy dopuścić do przeschnięcia powłoki hydroizolacyjnej w pierwszych dniach po jej wykonaniu, gdyż może to zahamować inicjację procesów krystalizacji w betonie. Powłoka przez pierwsze 2 – 3 dni powinna być wilgotna. Wilgotność  można zapewnić poprzez stosowanie zwilżania warstwy hydroizolacji mgłą wodną 3x dziennie. W przypadku przestrzeni otwartych narażonych na przesychanie przez wiatr czy temperaturę można zastosować ochronnie geowłókninę lub folię z tym że w przypadku folii należy lekko ją unieść nad powłoką Xypex , aby zapewnić wystarczającą cyrkulację powietrza. Zapewnienie cyrkulacji powietrza zapewnia właściwe utwardzanie  hydroizolacji XYPEX.

Celem ograniczenia parowania można także zastosować roztwór Xypex Gamma Cure specjalnie zaprojektowany do pielęgnacji i ochrony powierzchni z XYPEX.

W przypadku wykonywania hydroizolacji zbiorników, studni, basenów, oczek wodnych itp. powłokę należy pielęgnować przez 3 dni a następnie pozostawić na 12 dni przed napełnieniem wodą konstrukcji. Jeśli zbiorniki będą zawierały gorące lub żrące ciecze, po pielęgnacji należy je pozostawić na 18 dni przed wypełnieniem.

Współdziałanie hydroizolacji do betonu XYPEX z innymi materiałami

W przypadku zastosowania XYPEX  jako izolacji przeciwwodnej czy izolacji przeciwwilgociowej fundamentów aplikowanej od zewnątrz nie wykonywać zasypki fundamentów przez 36 godziny od wykonania hydroizolacji. Jeśli zasypka ma miejsce w ciągu 7 dni , materiał zasypowy powinien być wilgotny.

Jeśli powierzchnie z hydroizolacją XYPEX wymagają dodatkowego wykończenia w postaci powłok malarskich, to nie należy ich stosować przed upływem 21 dni od wykonania hydroizolacji. Jest to standardowy czas do utwardzenia i utrwalenia warstwy hydroizolacyjnej. Przed wykonaniem powłoki malarskiej można powierzchnie lekko oczyścić strumieniowo-ściernie lub  przemyć 3% roztworem HCl a następnie dokładnie spłukać wodą. Można także zmyć powierzchnie wodą pod ciśnieniem. Nie zaszkodzi to absolutnie wykonanej hydroizolacji, gdyż penetruje ona w głąb betonu i uszczelnia go w masie.

Jeśli na hydroizolację wykonywane są tynki to zaleca się ich wykonanie w ciągu 12 – 24 godzin od położenia warstwy XYPEX. Jeśli wykonywane są w okresie późniejszym to wskazane jest intensywne nawilżenia podłoża wodą, akceptowalne jest także oczyszczenie strumieniowo-ścierne podłoża po 21 dniach od aplikacji. Dopuszcza się także stosowanie zapraw z dodatkami  poprawiającymi przyczepność do podłoża.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl