Ściany fundamentowe – konstrukcja oraz izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna

Ściany fundamentowe są bardzo ważnym elementem budynku zarówno pod względem konstrukcji jak i sposobu ochrony przed wodą gruntową jak i opadową.

Stanowią one ważny element nośny budynku, którego zadaniem jest przenoszenie obciążeń konstrukcyjnych bezpośrednio na fundamenty to jest płyty czy ławy fundamentowe a następnie na grunt. Są one podstawą całej  konstrukcji budynku a ich solidne wykonanie i ochrona przed wodą dają gwarancję bezpieczeństwa i komfortu mieszkańcom.

Ściany fundamentowe projektuje i wykonuje się przede wszystkim z betonu zbrojonego lub w przypadku małych obiektów z bloczków betonowych.  Aby zapewnić trwałość ścian fundamentowych należy tak je zaprojektować aby charakteryzowały się stosowną wytrzymałością na przenoszenie obciążeń konstrukcyjnych  i wysoką odpornością na niekorzystne czynniki zewnętrzne takie jak działanie wody gruntowej, wody opadowej a więc przede wszystkim  wodoszczelnością. Należy także pamiętać aby ściany fundamentowe wykonywać do wysokości minimum 30 cm a najlepiej 50 cm nad poziom terenu. Dzięki temu unikniemy podsiąkania wilgoci w ścianach parteru budynku.

Dlaczego wodoszczelność ścian fundamentowych jest taka ważna?

Ściany fundamentowe są narażone na działanie wody gruntowej, wody opadowej i wody podskórnej . Zagrożenie to intensyfikuje się ponieważ domy czy inne obiekty budowane są na terenach, na których występuje wysoki poziom wód gruntowych, na terenach zalewowych lub nisko położonych w stosunku do rzeki, gdzie jeśli rzeka nawet nie zaleje terenu to występuje woda podskórna, która może przedostawać się do nieszczelnych piwnic, garaży podziemnych. Zagrożenie wodą opadową wzrasta, jeśli budujemy na gruntach gliniastych , które są nieprzepuszczalne dla wody opadowej  i powodują jej zawieszanie się na warstwie nieprzepuszczalnej i bezpośrednie oddziaływanie na ściany fundamentowe czy posadzkę w piwnicy.

Z jakiego materiału wykonywać ściany fundamentowe?

Najlepiej gdyby to były ściany z betonu zbrojonego . Eliminuje to na przykład przecieki przez spoiny, które są newralgicznym punktem w przypadku ścian z bloczków betonowych. Mimo, że ściany z betonu zbrojonego są droższe w wykonaniu od ścian z bloczków betonowych i bardziej pracochłonne ze względu na montaż szalunków, to w ostatecznym rozliczeniu po uwzględnieniu kosztów wykonania  izolacji przeciwwilgociowej czy izolacji przeciwwodnej szczególnie wykonanej w technologii XYPEX różnica ta wyrównuje się.

Jaki rodzaj izolacji przeciwwodnej /przeciwwilgociowej zastosować?

Najprostszym i najbardziej ekonomiczny sposobem uszczelnienia ścian fundamentowych jest zastosowanie domieszki uszczelniającej do betonu XYPEX Admix C-1000 NF. Domieszka ta posiada certyfikat CE dopuszczający ją do stosowania na rynkach Unii Europejskiej jako domieszkę do hydroizolacji betonu.  Ponadto posiada Atest Higieniczny PZH, jest nieszkodliwa dla zdrowia ludzi i zwierząt. Dodaje się ją bezpośrednio do mieszanki betonowej na węźle betoniarskim lub do betonowozów na budowie przed wylaniem betonu. Dostarczana jest w woreczkach samorozpuszczalnych z odmierzoną ilością na 1 m3 mieszanki betonowej, nie trzeba jej rozważać ani odmierzać.

Aby zapewnić właściwą izolację przeciwwodną ścian fundamentowych należy dodać 3 kg domieszki Xypex Admix C-1000 NF do 1 m3 mieszanki betonowej. W przypadku zapewnienia izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych wystarczy dozowanie 1,5 – 2 kg/m3 betonu. Szacunkowy koszt takich izolacji ścian fundamentowych to nawet 15,00 do 35,00 zł/m2 (bez podatku Vat). Co jest bardzo korzystne – nie trzeba zatrudniać ekipy budowlanej aby wykonać taką izolację. Firma Krystal-Bet dostarcza domieszkę na węzeł betoniarski i służy przeszkoleniem w zakresie dozowania na węźle czy na budowie.

Jak działa izolacja przeciwwodna/przeciwwilgociowa XYPEX Admix ?

Domieszka do hydroizolacji betonu XYPEX Admix  ma postać suchego proszku na bazie cementu zawierającego różnorodne substancje aktywne, które reagując z wilgocią w betonie oraz naturalnymi produktami ubocznymi hydratacji cementu, produkują w porach , kapilarach i rysach betonu nierozpuszczalną  strukturę krystaliczną,   która staje się integralną częścią betonu. Działanie jest bardzo proste – pory, kapilary i rysy w betonie są w ten sposób zabudowywane i blokowane trwałymi strukturami krystalicznymi, dzięki czemu beton staje się nieprzepuszczalny dla wody i innych cieczy w tym agresywnych substancji chemicznych. Hydroizolacja XYPEX Admix jest obecna i aktywna w całej strukturze betonu już od momentu jego wbudowania na budowie. Ponadto posiada zdolność do samouszczelniania zarysowań o rozwartości rys do 0,4 mm, a także posiada unikalną zdolność ( w odróżnieniu od innych domieszek) do uaktywniania się przy każdorazowej nowej obecności wody. Izolacja XYPEX Admix zapewnia wodoszczelność betonu przy ciśnieniu 1,2 MPa (120 m słupa wody) i ochronę zbrojenia przed korozją.

Zastosowanie domieszki XYPEX Admix gwarantuje skuteczną i trwałą hydroizolację ścian fundamentowych.

Celem uzgodnienia szczegółów technicznych, otrzymania oferty zapraszamy do kontaktu –  e-mail: biuro@krystal-Bet.pl, telefon 601 203 902.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl