Ogólne zasady doboru technologii i produktów XYPEX

Gdzie stosuje się XYPEX ?

XYPEX jest zalecany do uszczelniania i ochrony betonów : oczyszczalni ścieków, stacji uzdatniania wody, zbiorników p.poż., retencyjnych, na wodę pitną, oczek wodnych, akwariów, basenów, wylęgarni ryb, zapór wodnych, elektrowni jądrowych, stacji energetycznych, tuneli, budowli podziemnych, przejść podziemnych, fundamentów budynków i budowli,  piwnic, szachtów windowych,  studzienek, murów oporowych, silosów, elewatorów zbożowych, magazynów żywności, rurociągów betonowych, wież chłodniczych, składowisk odpadów.

Hydroizolacja – zasady doboru hydroizolacji i ochrony betonów XYPEX

Dobierając produkty XYPEX należy wziąć pod uwagę, jaki element konstrukcji betonowej chcemy uszczelnić oraz z jakiego rodzaju nieszczelnościami mamy do czynienia. I tak np. zbiorniki już wykonane standardowo uszczelnia się od wewnątrz za pomocą produktów XYPEX CONCENTRATE (1-sza warstwa)  i XYPEX MODIFIED (2-ga warstwa). Ściany fundamentowe, płyty fundamentowe, posadzki na gruncie w trakcie ich wykonywania  najlepiej uszczelnić poprzez użycie domieszek uszczelniających XYPEX ADMIX C-1000 NF, C-1000, które dodaje się  do mieszanki betonowej na węźle betoniarskim lub bezpośrednio do betonowozu. Jest to najtańsze rozwiązanie, ponieważ pozwala zaoszczędzić czas wykonywania hydroizolacji, zredukować nakłady robocizny na wykonanie izolacji do zera,  zapewnić całkowitą szczelność betonu już na etapie jego wiązania.  W przypadku występowania przecieków czy przesiąków przez styki, przerwy robocze w betonowaniu, rysy i pęknięcia , „raki” i niedowibrowania betonów, należy zastosować XYPEX PATCH’N PLUG, który służy do tamowania nawet intensywnych wycieków wody. Istniejące ściany fundamentowe można doszczelniać zarówno od zewnątrz jak i od wewnątrz  obiektu za pomocą XYPEX CONCENTRATE. Przy występowaniu przecieków i zawilgoceń w piwnicach znajdują zastosowanie wszystkie produkty XYPEX, np. można wykonać nadlewkę betonową z domieszką XYPEX ADMIX C-1000 NF, doszczelnić istniejącą posadzkę cementową za pomocą aplikacji XYPEX CONCENTRATE, przesiąki przez rysy , pęknięcia, styki uszczelnić za pomocą XYPEX PATXCH’N PLUG. Przecieki przez spoiny w ścianach murowanych z bloczków betonowych, cegły można zatrzymać za pomocą XYPEX PATCH’N PLUG a następnie wykonać szczelny tynk cementowy z dodatkiem domieszki uszczelniającej XYPEX ADMIX C-1000 NF.

Produkty XYPEX sprawdzają się tam , gdzie niemożliwe  lub nie w pełni skuteczne może być wykonanie izolacji powłokowych: skomplikowany układ płyty dennej, posadowienie na palach, wysoki poziom wody gruntowej, agresywność chemiczna.

Technologia XYPEX chroni stal zbrojeniową przed korozją i utlenianiem.

Do każdej hydroizolacji XYPEX i każdego obiektu, na którym ma być/jest stosowana podchodzimy indywidualnie, bo różne są warunki gruntowo-wodne, rodzaj konstrukcji do zabezpieczenia, stopień agresywności wody gruntowej itp.

Prosimy o kontakt z  naszym doradcą technicznym tel. 502 771 183, 601 203 902.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl