Xypex

Światowy standard zapewniania wodoszczelności i ochrony betonu przed agresją chemiczną przez krystalizację

czytaj więcej

KRYSTAL-BET Sp. z o.o.

Technologia i produkty XYPEX są znane i z powodzeniem  stosowane do strukturalnego uszczelniania betonów w budownictwie ogólnym, hydrotechnicznym i przemysłowym na terenie Polski od początku lat 90-tych ubiegłego wieku. Technologia i produkty XYPEX są stosowane zarówno w nowopowstających jak i istniejących obiektach.

Naszym bezpośrednim dostawcą jest XYPEX CE s.r.o. z Czech.

KRYSTAL-BET Sp. z o.o. jest wyłącznym dystrybutorem technologii i produktów XYPEX na terenie Polski.

Baza wiedzy

Ochrona przed agresją chemiczną

Dzięki zastosowaniu Xypex możliwa staje się ochrona przed agresją chemiczną betonu. Należy pamiętać, że zdolność do ochrony betonu nie jest niezmienna w każdym przypadku. Zmienia się ona w zależności od rodzaju substancji chemicznych i ich stężenia.

czytaj więcej

Czego unikać przy projektowaniu hydroizolacji?

W przypadku posadowienia budynku, domu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych stosowane standardowo izolacje powłokowe w tym maty,  membrany, emulsje,  szlamy cementowe i inne działające w betonie przypowierzchniowo nie zabezpieczają w pełni konstrukcji przed wnikaniem wody.

czytaj więcej

Jakie są zasady projektowania i stosowania technologii i produktów XYPEX?

Wskazówki do projektowania i wykonywania uszczelnień i zabezpieczeń w technologii XYPEX. XYPEX stanowi  strukturalne zabezpieczenie betonów, staje się integralną częścią betonu.

czytaj więcej