Xypex jako hydroizolacja posadzek i płyt fundamentowych

Posadzki betonowe posadowione bezpośrednio na gruncie i żelbetowe płyty fundamentowe stanowią bardzo ważny element  konstrukcyjny, zarazem narażony na działanie wilgoci, wody gruntowej, agresji chemicznej od zewnątrz i od wewnątrz. Ponadto, w przypadku posadzek przemysłowych,  wykonywane są one w obiektach, które charakteryzują się dużą intensywnością użytkowania powierzchni płaskich – są to różnego rodzaju hale, magazyny, garaże.

Dlatego muszą posiadać stosowne cechy eksploatacyjne: odpowiednią nośność, wilgotność, nasiąkliwość, odporność chemiczną, odporność na starzenie, łatwość konserwacji i mycia. W przypadku posadzek w piwnicach, posadzek czy płyt fundamentowych w garażach podziemnych muszą być  odporne na działanie wody nawet pod dużym ciśnieniem hydrostatycznym.

Zastosowanie produktów XYPEX  poprawia znacznie wszystkie wyżej wymienione parametry.

XYPEX eliminuje problemy z wilgotnością, nasiąkliwością posadzek, zabezpiecza przed wodą i agresją chemiczną, przed procesami zamarzania/rozmarzania. Struktury krystaliczne XYPEX powstające wewnątrz betonu , w jego kapilarach, mikropęknięciach, porach itp.  zabezpieczają beton przez wnikaniem wody i większości substancji chemicznych . XYPEX zabezpiecza stal zbrojeniową przez korozją i utlenianiem.  XYPEX czyni strukturę betonu nieprzepuszczalną dla wody i innych cieczy z każdego kierunku, co w rezultacie poprawia jakość , trwałość i żywotność betonu.

Najczęściej stosowane produkty XYPEX to : domieszka uszczelniająca XYPEX Admix C-1000 (NF), produkty do aplikacji powierzchniowej: Xypex Concentrate i Xypex Concentrate DS-1. Produkty XYPEX są nietoksyczne, posiadają atest PZH.

Domieszki uszczelniające XYPEX Admix C-1000 (NF) są dodawane do mieszanki betonowej w trakcie dozowania składników na węźle betoniarskim, można dodawać je także bezpośrednio do betonowozów. Dostarczane są w woreczkach samo rozpuszczalnych z określoną ilością na 1 m3 betonu, nie trzeba ich dodatkowo ważyć i odmierzać. XYPEX Admix jest obecny i aktywny w całej strukturze betonu już od momentu jego dodania do mieszanki betonowej.

XYPEX Concentrate DS-1 jest przeznaczony specjalnie do stosowania  na dużych betonowych powierzchniach poziomych (hale, magazyny, garaże). XYPEX wprowadza się w postaci proszku na powierzchnię świeżo wykonanego betonu i zaciera,  co powoduje, że aktywne substancje w nim zawarte wykorzystują wodę i wilgoć w betonie do migracji w głąb masy betonowej oraz do wytworzenia w niej struktur krystalicznych.

XYPEX Concentrate stosowany jest przeważnie do uszczelniania i likwidacji przecieków w eksploatowanych już piwnicach.

Ponieważ XYPEX  staje się integralną częścią powierzchni betonowej , wyeliminowane zostają problemy związane z okładzinami  takie jak łuszczenie , pylenie, rozwarstwienie. Jego użycie jest bardzo korzystne , kiedy wymagana jest utwardzona powierzchnia odporna na ścieranie  i obciążenie ruchem kołowym.

Ze względu na zmniejszenie przepuszczalności betonu, produkty XYPEX przyczyniają się do podwyższenia trwałości  – zapewniają trwałą w czasie spójność strukturalną betonu, poprawiają jego właściwości  oraz względy estetyczne. Zabezpieczając przed penetracją agresywnych substancji , XYPEX pomaga wyeliminować problemy związane ze szkodliwym działaniem siarczanów, wymywaniem, reakcją alkalia – kruszywo, karbonatyzacją i korozją.

Produkty XYPEX zachowują swoje oryginalne właściwości przez cały czas życia betonu.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl