Xypex Gamma Cure

XYPEX® Gamma Cure

XYPEX GAMMA CURE jest środkiem specjalnie zaprojektowanym do pielęgnacji warstw Xypex-u. Może być używany jako alternatywa do pielęgnacji mgłą wodną w określonych warunkach. Jest katalizatorem wykorzystywanym do przyśpieszenia procesu krystalizacji Xypex-u. Xypex Gamma Cure spowalnia proces parowania i zapewnia utrzymanie jak największej wilgotności warstwy Xypex-u. Jego działanie zanika po 2 – 3 dniach.

ZALECANY DO

  • aplikacji tam, gdzie pielęgnacja mgłą wodną nie jest możliwa
  • do stosowania w gorących, suchych i wietrznych warunkach
  • pielęgnacji powierzchni pionowych

 ZUŻYCIE

Gamma Cure (3,79 l), po rozcieńczeniu wodą, wystarcza do pielęgnacji około 75 m² powierzchni.

 OPAKOWANIE

Xypex Gamma Cure jest dostępny w butlach o pojemności 3,79 litra oraz wiaderkach o pojemności 18,95 litra.

 PROCEDURY STOSOWANIA

Pielęgnacja WARSTWY Xypex. Rozcieńczyć Gamma Cure czystą wodą w stosunku 1:3. Roztworem spryskać warstwę Xypex-u w początkowej fazie jej twardnienia, ale przed całkowitym wyschnięciem tj. w czasie około 1 – 2 godzin od aplikacji.

Przygotowanie podłoża betonowego w gorących, suchych lub wietrznych warunkach. Rozcieńczyć Gamma Cure czystą wodą w stosunku 1:3 i aplikować na powierzchnie betonowe przed nałożeniem warstwy Xypex-u. Gamma Cure powinien być stosowany, gdy beton jest jeszcze wilgotny (po nawilżeniu i nasyceniu wodą).

 PRZECHOWYWANIE

Materiały Xypex należy przechowywać w suchych pomieszczeniach w minimalnej temperaturze 7℃. Przydatność do zużycia – 1 rok od daty produkcji.

 INFORMACJE O ZACHOWANIU ŚRODKÓW OSTROŻNOŚCI

Gamma Cure jest roztworem o odczynie kwasowym. Produkt ten może wywołać łagodne lub umiarkowane podrażnienia skóry i oczu. Ponadto materiały Xypex stosowane razem z Xypex Gamma Cure, ze względu na zawartość cementu, również mogą powodować znaczne podrażnienia skóry i oczu. Wszelkie prace z materiałami należy wykonywać w rękawiczkach ochronnych. Chronić oczy przed kontaktem z materiałem. W przypadku podrażnień oczu lub skóry przemywać dużymi ilościami wody.

 PRODUCENT

XYPEX CE s.r.o., Republika Czeska
na licencji Xypex Chemical Corporation Kanada.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl