Xypex Bio-san C-500

XYPEX®Bio-san C-500

Xypex Bio-San C500 to specjalnie zaprojektowana domieszka integralna z betonem, zapewniająca długotrwałą ochronę betonu w systemach ścieków i kanalizacji przy wysokim poziomie siarkowodoru H₂S, który powoduje mikrobiologiczną korozję betonu.  Unikalna technologia krystalizacji Xypex  tworzy trwałą strukturę w porach i kapilarach betonu, zapewniając wodoodporność i zwiększoną odporność chemiczną, w tym odporność na kwasy i siarczany. Xypex Bio-San C500 znacznie ogranicza korozję wywołaną przez drobnoustroje, zatrzymuje infiltrację/eksfiltrację wody oraz zapewnia odporność na kwasy i siarczany, znacznie wydłużając żywotność betonowych systemów  ścieków  i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

ZALECANY DO

 • Studni i rurociągów kanalizacyjnych
 • Stacji pompowania i podnoszenia ścieków
 • Szamb
 • Fermentatorów
 • Odstojników, osadników
 • Oczyszczalni ścieków
 • Konstrukcji przemysłowych

 DOZOWANIE

Xypex Bio-San C500: 1% wagowo do ilości cementu w betonie.

 UWAGA

W celu ustalenia stosownego dozowania, uzyskania informacji dotyczących podniesienia odporności chemicznej, optymalnego wykonania betonu jak też dostosowania do ewentualnych specyficznych wymagań projektowych prosimy o kontakt z doradcą technicznym.

 OPAKOWANIE

Xypex Bio-San C500 jest dostępny w opakowaniach po 22,7 kg (wiadra).

 ZALETY

 • Chroni przed korozją mikrobiologiczną
 • Odporny na wysokie ciśnienie hydrostatyczne
 • Odporny na agresję chemiczną (kwasy i siarczany)
 • Staje się trwałą, integralną częścią betonu nie podlegającą przebiciu, uszkodzeniu ani utracie przyczepności
 • Tańszy w zastosowaniu niż większość innych metod
 • Dodawany jest do betonu w trakcie dozowania i dlatego nie podlega wpływom pogody ani wymogom ograniczonej wilgotności powierzchni

 PRZECHOWYWANIE

Produkty Xypex muszą być przechowywane w suchym pomieszczeniu, w temperaturze co najmniej +7°C. Okres ważności wynosi jeden rok, gdy są przechowywane w oryginalnych i nieotwartych opakowaniach w w/w warunkach.

 PRODUCENT

XYPEX CE s.r.o., Republika Czeska
na licencji Xypex Chemical Corporation Kanada.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl