Kluczowe elementy w systemie hydroizolacji fundamentów XYPEX

Płyta fundamentowa (posadzka)

Aby wykonać skuteczną hydroizolację w technologii XYPEX  płyta fundamentowa (posadzka betonowa) powinna mieć grubość minimum 100 mm –  150 mm, w zależności od warunków gruntowo-wodnych. Powinna zostać zaprojektowana tak, aby pozostała stabilna pod normowym obciążeniem od góry ( w tym dynamicznym) oraz pod ciśnieniem wody od dołu płyty. Zbrojenie powinno być zaprojektowane na rysy o rozwartości maksimum 0,30 mm – 0,35 mm.

Najczęściej płyty fundamentowe uszczelnia się za pomocą domieszki uszczelniającej Xypex Admix C-1000 NF. Domieszka dodawana jest bezpośrednio na węźle betoniarskim w trakcie dozowania suchych składników mieszanki betonowej lub bezpośrednio do betonowozu. Jest to rozwiązanie najprostsze i najtańsze ponieważ nie wymaga dodatkowych nakładów robocizny na ułożenie izolacji.

Ze względu na zdolność XYPEX  do aktywnego rozwoju procesów krystalizacji w  betonowej strukturze,  w przypadku grubych płyt (powyżej 30 cm)  nie jest konieczne stosowanie Xypex Admix na całej grubości  płyty. Zazwyczaj domieszka Xypex Admix może być dodawana do betonu na ok. 20 – 30 cm od spodu płyty (w części najbardziej narażonej na działanie ciśnienia wody), pozostała część betonu może być  bez dodatku Xypex Admix. Dokładny stosunek obu części płyty powinien być określony przez specyficzne wymagania projektu. Jeżeli płyta fundamentowa jest posadowiona  na palach, konieczne jest zapewnienie wystarczającej warstwy betonu z Xypex Admix nad palami. Jeśli warstwa jest niewystarczająca, konieczne jest zabezpieczenie górnej powierzchni pali za pomocą Xypex Concentrate i Xypex Patch’n Plug. Służymy pomocą w doborze szczegółowych rozwiązań detali uszczelnień XYPEX.

Ściany fundamentowe zewnętrzne

Minimalna grubość ścian zapewniająca skuteczną hydroizolację  XYPEX wynosi 100 –150 mm, w zależności od ciśnienia wody. Ściany powinny zostać zaprojektowane  jako statyczne przenoszące  normowe obciążenia w tym obciążenie ciśnieniem wody od zewnątrz, obciążenia dynamiczne oraz termiczne  na skutek różnić temperatur od zewnątrz i wewnątrz. Zbrojenie powinno być zaprojektowane na rysy o rozwartości maksimum 0,30 mm – 0,35 mm.

Połączenia konstrukcyjne

Wszystkie połączenia konstrukcyjne ( przerwy robocze, styki, dylatacje) muszą być zabezpieczone stosownym systemem uszczelnień liniowych .

 Preferowana jest następująca procedura:

a) styk płyta / ściana:

Ponieważ jest to połączenie najbardziej narażone na ciśnienie wody, powinno być zabezpieczone wewnątrz styku za pomocą blach szczelinowych powlekanych bitumem lub bentonitem lub taśm PCV. Dodatkowo ,w przypadku występowania wody pod ciśnieniem ,  można wykonać od zewnątrz fasetę uszczelniającą z Xypex Patch’n Plug.

b) inne styki i przerwy robocze poziome i pionowe:

 c) dylatacje:

Do uszczelnienia dylatacji należy stosować taśmy dylatacyjne – PCV lub inne.

Otwory po ściągach szalunkowych

Uszczelnianie otworów po ściągach jest bardzo ważną częścią systemu hydroizolacji.

Preferowana procedura to:

Alternatywnie można zastosować Xypex Patch’n Plug zgodnie ze specyfikacją XYPEX  do uszczelniania wszystkich otworów po ściągach szalunkowych, jako rozwiązanie standardowe.

Przejścia rur instalacyjnych przez ściany i płyty fundamentowe

Obszary wokół rur, które przechodzą przez betonową ścianę lub płytę, są bardzo często jest źródłem problemów. Jeśli obszar wokół rur nie jest odpowiednio uszczelniony, stanowi doskonałą drogę do przenikania  wody.

Generalnie istnieją trzy sposoby uszczelnienia takich przejść:

a)Gotowe rozwiązanie systemowe do montażu przez firmy wykonujące instalacje.

b)Uszczelnienie styku rura/beton ściany:

c) prostokątny otwór wlotowy

Szachty windowe, szyby kontrolne, przegłębienia fundamentów

Szachty windowe  i podobne szyby oraz przegłębienia fundamentów ze względu na swoje posadowienie są  najbardziej narażone na działanie wody pod ciśnieniem  i wymagają zwiększonego poziomu ochrony.

System hydroizolacji XYPEX jest  kompatybilny ze wszystkimi liniowymi i punktowymi  systemami uszczelniającymi. Zaleca się  sprawdzenie zgodności z doradcą technicznym XYPEX.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl