Czego unikać przy projektowaniu hydroizolacji?

Hydroizolacja – czego należy unikać przy jej projektowaniu?

W przypadku posadowienia budynku, domu w trudnych warunkach gruntowo-wodnych (wysoki poziom wody gruntowej, nie przepuszczalne podłoże, brak możliwości wykonania drenażu, agresywność wód gruntowych) stosowane standardowo izolacje powłokowe w tym maty,  membrany, emulsje,  szlamy cementowe i inne działające w betonie przypowierzchniowo nie zabezpieczają w pełni konstrukcji przed wnikaniem wody. Izolacje powłokowe są podatne na uszkodzenia, starzenie się, błędy w wykonaniu izolacji powodujące napływ wody między ułożoną powłokę a zabezpieczany beton. Większość powłok cementowych  stanowi po prostu obróbkę powierzchni i jest całkowicie uzależniona od przyczepności do betonu. Tego rodzaju powłoki zawierają  modyfikowany lateks, który powoduje ograniczenie „oddychania betonu” a w następstwie jego zagrzybienie. Takie powłoki nie budują struktur krystalicznych  głęboko w porach i kapilarach betonu i nie są efektywne z przypadku ciśnienia hydrostatycznego.

W przypadku wysokiego poziomu wód gruntowych nie należy budować ścian fundamentowych z bloczków betonowych i innych np. pustaków styropianowych wypełnianych betonem. Należy wykonać je  z betonu monolitycznego najlepiej z dodatkiem domieszki uszczelniającej XYPEX ADMIX C-1000 NF, C-1000. Zastosowanie domieszki na tym etapie zapewni  pełną i trwałą hydroizolację oraz ochronę zbrojenia przed korozją już w trakcie wiązania betonu. Ze względu na możliwość penetracji wody przez styki,  zamiast „swobodnej” posadzki na ławach fundamentowych , należy posadowić ściany fundamentowe na zbrojonej płycie fundamentowej  grub. min. 25 cm. I tu najlepiej do betonu płyty dodać domieszkę uszczelniającą XYPEX ADMIX C-1000 NF, C-1000.

Piwnice i inne pomieszczenia zagrożone wilgocią czy wodą powinny mieć zapewnioną stosowną wentylację. Do robót wykończeniowych nie powinno się stosować materiałów chłonących wilgoć np. tynków gipsowych czy podłóg drewnianych lub ograniczających „oddychanie” np. tapet.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl