Ochrona przed agresją chemiczną

Dzięki zastosowaniu Xypex możliwa staje się ochrona przed agresją chemiczną betonu. Należy pamiętać, że zdolność do ochrony betonu nie jest niezmienna w każdym przypadku. Zmienia się ona w zależności od rodzaju substancji chemicznych i ich stężenia. Dla niektórych substancji XYPEX może być w stanie zapewnić ochronę nawet w szerszym zakresie pH, dla innych, szczególnie w zakresie pH ok. 2,  trzeba być bardziej ostrożnym. Ochrona przed agresją chemiczną a Xypex – co warto wiedzieć?

Wymagania dotyczące specyficznych środowisk – agresja chemiczna

Liczne badania wykazały,  że XYPEX chroni beton przed wpływem substancji chemicznych w zakresie pH 3-11 przy stałym kontakcie i pH 2-12 przy kontakcie okresowym. Agresywne środowisko chemiczne – to dozowanie produktów XYPEX  w górnym zakresie wskazanym przez Producenta –  w przypadku domieszki Xypex Admix C-1000 NF wynosi ok. 1,5%  masowo do wagi cementu w 1 m3  betonu, w przypadku aplikacji powierzchniowej  Xypex Concentrate zazwyczaj zaleca się  dwuwarstwowe nakładanie   po 0,65 kg/m² każda warstwa. Nie są wymagane żadne zmiany w zbrojeniu.

Należy jednak pamiętać, że zdolność do ochrony betonu zmienia się w zależności od rodzaju substancji chemicznych i ich stężenia. Dla niektórych z nich XYPEX może być w stanie zapewnić ochronę przed agresją chemiczną nawet w szerszym zakresie pH, dla niektórych, szczególnie w zakresie pH ok. 2,  trzeba być bardziej ostrożnym.

Najtrudniejszymi substancjami chemicznymi są generalnie kwasy, które tworzą sole rozpuszczalne w wodzie, takie jak kwas solny, kwas mrówkowy itp.

Są to na ogół substancje, które bezpośrednio atakują cząsteczki cementu. XYPEX pomaga znacznie spowolnić reakcję, ale nie jest w stanie zatrzymać reakcji całkowicie.

Zaleca się skonsultowanie się z dystrybutorem XYPEX  o przydatności zastosowana XYPEX.

Substancje ropopochodne

XYPEX  był wielokrotnie testowany na całym świecie i udowodnił, że stanowi niezawodną ochronę betonu przed ekspozycją na produkty ropopochodne. Jednak ważne jest dalsze zróżnicowanie w tej kategorii.

Testy jak i realizacje XYPEX   udowodniły, że jest on  w stanie trwale uszczelnić beton i zapobiegać penetracji w strukturę betonu bądź jego  uszkodzeniu w wyniku działania oleju, oleju napędowego i podobnych substancji.

Ze względu na to jednak, że np. benzyna ma znacznie mniejszą strukturę molekularną niż ta oleju lub wody,  benzyna ma tendencję do szybszego i łatwiejszego  przenikania przez beton. Chociaż XYPEX  znacząco spowolni penetrację w głąb  betonu ,  możliwe jest w tym przypadku użycie XYPEX  do ochrony powierzchni  poddanych okresowemu kontaktowi z benzyną. Są to na przykład  zbiorniki paliwowe awaryjne , płyty fundamentowe (posadowienia zbiorników paliw).

Prądy błądzące

XYPEX może znacznie poprawić zdolność betonu do zabezpieczenia zbrojenia przed negatywnymi skutkami spowodowanymi przez prądy błądzące. Kluczową kwestią jest ochrona zbrojenia przed prądem elektrycznym pochodzącym   z pobliskich źródeł takich jak zelektryfikowane linie tramwajowe i kolejowe. Prądy błądzące zazwyczaj przyspieszają  korozję zbrojenia i mogą, w dłuższej perspektywie czasu, spowodować poważne uszkodzenia w strukturze betonu.

Standardowym środkiem ochrony przed prądem błądzącym jest zwiększenie grubości  otuliny zbrojenia. Procedura ma wady i zalety – większa grubość otuliny (do 50 mm) zmniejsza ryzyko przenikania wody do zbrojenia , ale jednocześnie wzrasta ryzyko pękania otuliny.

Prawdopodobieństwo zarysowań  warstwy zwykłego betonu przy zbrojeniu jest bardzo wysokie. Pęknięcia tworzą doskonałą drogę dla wody i napięcia błądzącego, które przedostają się bezpośrednio do prętów  zbrojeniowych, a procesy korozji mogą przebiegać szybciej niż w przypadku cieńszej otuliny.

Zastosowanie XYPEX-u  zapewnia skuteczne rozwiązanie. Wszystkie testy wykonane zgodnie z EN 206, udowodniły, że maksymalna głębokość penetracji wynosi 20 mm po 90 dniach; głębokość dalej maleje z upływem czasu. XYPEX  pozwala zachować standardową grubość otuliny, ograniczając w ten sposób do minimum ryzyko pękania. Nawet jeśli wystąpi zarysowanie, XYPEX  samo uszczelni wszystkie  statyczne rysy do szerokości do 0,4 mm.

Siarczany

Agresja siarczanów jest w zasadzie reakcją chemiczną roztworów siarczanów, powszechnie występujących w wodach gruntowych,  z cząsteczkami cementu. Aby spowodować uszkodzenie betonu, roztwór siarczanu musi migrować w strukturę betonu. XYPEX  skutecznie blokuje drogi przepływów (kapilary, pory) cieczy do betonu, a tym samym zapobiega przedostawaniu się siarczanów do betonu. Testy pokazują, że XYPEX  spowalnia migrację roztworów siarczanów do takiego stopnia, że ​​jest to prawie niemierzalne.

Rozpuszczone węglany

Tam, gdzie konstrukcja betonowa jest wystawiona na działanie wody gruntowej zawierającej w swoim składzie  rozpuszczone węglany, zachodzi specyficzna reakcja chemiczna. W strukturze betonu narażonej na działanie słabego kwasu przez długi czas, następuje  rozpuszczanie  cząsteczek cementu. XYPEX  uszczelnia strukturę betonu i chroni przed agresją kwasów, tym samym praktycznie eliminując ten proces. Żywotność konstrukcji znacznie się wydłuża.

Karbonatyzacja

Struktura krystaliczna XYPEX  redukuje dyfuzję gazów przez beton. Karbonatyzacja betonu, która jest wynikiem reakcji dwutlenku węgla zawartego w powietrzu z wodorotlenkiem wapnia zawartym w cemencie,  jest znacznie spowolniana przez XYPEX. Już przy standardowej otulinie zbrojenia XYPEX  znacznie zwiększa trwałość konstrukcji, zwłaszcza w wymagających warunkach ekspozycji.

Chlorki, procesy zamrażania / rozmrażania

W przypadku nowych konstrukcji zdecydowanie zaleca się stosowanie XYPEX  wraz ze środkiem napowietrzającym. XYPEX  blokuje pory, w których może rozszerzać się woda / lód powodując uszkodzenia, ale nie wypełnia pęcherzyków powietrza wytworzonych przez napowietrzacz. Pozwala to na rozszerzanie się pozostałej wody, a także skondensowanej pary wodnej, w sposób  nieszkodliwy dla betonu.

Jeśli proces uszkodzeń przez zamrażanie / rozmrażanie już się rozpoczął w strukturze  standardowego betonu , naprawienie istniejących uszkodzeń jest bardzo trudne. Jednak w wypadku mniejszych uszkodzeń, XYPEX  może pomóc spowolnić degradujące procesy przez blokowanie kapilar, mikro rys, porów w betonie przed wodą.

W przypadku poważniejszych uszkodzeń konieczne jest usunięcie uszkodzonego betonu, następnie nałożenie warstwy Xypex Concentrate, a następnie warstwy odpowiedniej, mrozoodpornej zaprawy naprawczej. Ta warstwa musi dobrze przylegać do starego betonu.

Radon

Radon jest postrzegany jako zagrożenie dla zdrowia w krajach na całym świecie. W rzeczywistości jest to druga najczęstsza przyczyna raka płuc, po paleniu. Radon zostaje uwolniony w powietrze z ziemi (gruntu),  gdzie zazwyczaj pozostaje w niskich stężeniach.

Problem pojawia się, gdy radon dostaje się do budynku przez betonowe fundamenty piwnic. Stężenie radonu może się zwiększyć i stać się zagrożeniem dla zdrowia  mieszkańców. Typowe miejsca wejścia radonu do piwnic to pęknięcia w solidnych fundamentach, szczeliny konstrukcyjne, rysy w ścianach, szczeliny i luki w podniesionych podłogach, przejścia rur instalacyjnych, ubytki  i wady wewnątrz ścian, wodociągi i sam beton.

Testy wykonane z XYPEX  wskazują, że uszczelnia on beton na tyle, aby nie pozwolić radonowi przeniknąć przez płyty i ściany fundamentowe w okresie jego połowicznego rozpadu.

Poza XYPEX-em  w betonie należy również zaprojektować rozwiązania detali, takich jak  połączenia konstrukcyjne,  przejścia rur instalacyjnych itp.

Woda czysta / deszczowa

Czysta woda zawiera niewielką ilość rozpuszczonych ciał stałych, zwłaszcza jonów wapnia. Jest „spragniona” minerałów i dlatego rozpuszcza wszystkie minerały, z którymi się styka. Jeśli chodzi o beton, czysta woda atakuje związki wapnia, przede wszystkim jony wapnia. Stopień i szybkość agresji zależy od przepuszczalności betonu i prędkości płynącej czystej wody. Również częściowo wpływ na to ma temperatura wody.

XYPEX  poprzez procesy krystalizacji  blokuje kapilary i mikro rysy w  betonie i  tym samym tworzy beton nieprzepuszczalny dla wody. Procesy rozpuszczania i wypłukiwania  w betonie spowodowane  działaniem   czystej / deszczowej wody są znacznie spowolnione.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl