Jakie są zasady projektowania i stosowania technologii i produktów XYPEX?

Wskazówki do projektowania i wykonywania uszczelnień i zabezpieczeń w technologii XYPEX

XYPEX stanowi  strukturalne zabezpieczenie betonów, staje się integralną częścią betonu. Nie jest szkodliwy dla zdrowia –  produkty posiadają atest PZH.

Jakie są ogólne warunki stosowania produktów XYPEX?

Wszystkie produkty XYPEX należy stosować dokładnie z instrukcją.

KRYSTAL-BET zapewnia szkolenie techniczne i praktyczne w zakresie stosowania XYPEX, pełne doradztwo techniczne, wstępny lub pełny nadzór techniczny.

Przechowywanie: Produkty XYPEX należy składować w oryginalnych, nieotworzonych i nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych, w pomieszczeniach o temperaturze nie niższej niż 7°C.

Przygotowanie podłoża: Produkty XYPEX  nanoszone powierzchniowo wymagają  przygotowania podłoża poprzez oczyszczenie go z luźnych cząstek, brudu, kurzu, pozostałości po innych izolacjach, farbach, zamuleń, osadów glonów itp. Można to wykonać poprzez mycie wysokociśnieniowe (Karcher), piaskowanie wodne, mechaniczne lub ręczne szczotkowanie.

Wilgotność podłoża: przed aplikacją powierzchniową produktów XYPEX konieczne jest dokładne nawilżenie podłoża czystą wodą ( ok. godziny przed nałożeniem), tak aby nastąpiło możliwie najgłębsze nasycenie nią betonu. Nadmiar wody musi zostać usunięty. Powierzchnie już wilgotne (np. od przesiąkającej wody) lub „świeży beton” (20 ÷ 72 godziny od betonowania) nie wymagają poza zmyciem dodatkowego nawilżania.

Warunki atmosferyczne: przy aplikacji powierzchniowej XYPEX powinien być stosowany  w temperaturze nie niższej niż 4°C. W przypadku  stosowania w niższych temperaturach wymagane jest dogrzewanie powierzchni betonowych. W temperaturach powyżej 25°C  należy chronić świeżą warstwę z XYPEX przed wysychaniem. Nie aplikować w trakcie deszczu.

W przypadku domieszek uszczelniających XYPEX ADMIX C-1000 NF, C-1000 obowiązują  zalecenia jak dla wykonywanych betonów.

Pielęgnacja: pielęgnację naniesionych warstw XYPEX należy rozpocząć po osiągnięciu konsystencji umożliwiającej jej wykonanie za pomocą  zraszania.  Standardowo powierzchnie pokryte XYPEX-em powinny być zraszane wodą 3 x dziennie przez okres 2 ÷ 3 dni.

W przypadku zbiorników pielęgnację przeprowadzać przez okres 3 dni następnie zostawić zbiornik na 12 dni (18 dni w przypadku zbiorników  na agresywne płyny)  przed napełnieniem wodą.

Zamiast pielęgnacji wodą można zastosować XYPEX GAMMA CURE  szczególnie w przypadku bardzo dużych powierzchni, wysokich temperatur,  ekspozycji na wiatr itp.

W przypadku domieszek uszczelniających XYPEX ADMIX C-1000 NF, C-1000 obowiązują  zalecenia jak dla wykonywanych betonów.

KRYSTAL – BET Sp. z o.o.

Wyłączny dystrybutor na terenie Polski

Siedziba:
02-250 Słupno, ul. Wspólna 21/2

telefon: +48 502 771 183, +48 602 325 568
e-mail: biuro@krystal-bet.pl